Eneskolan i media

Eneskolan placerar sig högt.

Eneskolan nämns i artikeln som en av de skolor som placerar sig högt.

Se SVT Nyheters artikel

----------------------------------------------------------------

Här är en artikel i Skolvärlden om våra mentorers arbete.

 

Här är två filmer på SVT

 

Läs om Eneskolan i Vårt Järna nr 3 2020