Information från skolledningen

Novemberinformation F-9

Hej!

Då är vi redan i slutet på november och ny ledighet nalkas. Här kommer ett litet axplock av vad som hänt i verksamheten sedan förra månadsinformationen.

Årskurs F – 6:

I förskoleklass arbetar vi med veckans bokstav och i matematiken med former och olika begrepp inom mätning. I årskurs 1 har vi fokus på att lära sig bokstäverna och alfabetet och i årskurs 2 är det multiplikation som gäller samt texter skrivna utifrån egna erfarenheter. Årskurs 3 arbetar engagerat med sitt projekt ”Orangutangen Alba”. I årskurs 4 – 6 har vi tränat på att skriva olika slags texter där årskurs 4 har arbetat med berättande texter och årskurs 5 har skrivit insändare. I klass 6 har vi skrivit skräcknoveller och nu är det full aktivitet i klassrummet med att konstruera lekplatser i tekniken. På fritids har vi ägnat stor del av hösten till digitaliseringsarbete där eleverna fått göra egna filmer och arbetat med programmering.

Förberedelsen inför vår julmarknad är i full gång. I våra klassrum kommer snart eleverna att tillverka handvärmare, tvål, olika bokmärken, julgranspynt och mycket mer. Ljusstöpning och sångträning står även på schemat. Hjärtligt välkomna tisdagen den 18/12 mellan kl. 17 – 18.20!


Elevråden:

F-5 har haft sitt första elevrådsmöte för terminen. Varje klass har valt två representanter och av dessa valdes sedan en styrelse med ordförande, sekreterare, suppleant och ledamot. De pratade tillsammans med ansvarig pedagog, Nina Stenbjörn, om vad ett elevråd gör och hur viktiga de är på en skola. De hade med sig frågor från sina respektive klasser och mycket handlade om den fysiska miljön så som att belysningen på vissa toaletter upplevs för mörk eller att dörrar i vissa omklädningsrum inte går att låsa. Dessa frågor lyfts sedan vidare till ledningen. Nästa möte är det matråd och då kommer eleverna att träffa kökschef Nina Hjelm på plats i matsalen och diskutera viktiga matfrågor.

I åk 6-9 så har elevrådet arbetat med att skapa en filmgrupp som ska spela in en film som presenterar Eneskolan, såväl lokaler som personal, och denna kommer innan jul att läggas upp på skolans hemsida. Elevrådet i åk 6-9 har för sina kvarvarande pengar i elevrådsbudgeten valt att köpa nya klockor att sätta upp på Eneskolans fasad mot fotbollsplanen och skolgården. Elevrådet vill med detta göra något som de tänker kommer vara alla elever till nytta. Elevrådet i 6-9 har också, i samråd med personalen, kommit överens om att genomföra en ”svinntävling” under v 48 och 49 för alla skolans elever. Tävlingen går ut på att minska matsvinnet med ett möjligt pris i potten beroende på prestation. Information om tävlingen har kommit ut på Ping pong den 19/11.

Årskurs 7-9:
Åk 8 åkte den 22/10 in till Södertälje för att se en teaterföreställning, ”Seek and hide”, på temat #meto, gränser och identitet, dvs ett ämne som är aktuellt och viktigt både för killar och tjejer att få ta del av och arbeta med.

Lärarna ägnade tid åt att reflektera över och bearbeta innehållet i skolan då det är ett ämne som kräver att eleverna får chans att efterarbeta det tillsammans med vuxna.

Läromedel:
En stor satsning har gjorts på att uppdatera läromedel både i de teoretiska som praktiska ämnen. Skolan har också köpt in sk ”sockor” att sätta på stolsben i vissa årskurser för att minimera ljud och skärmar för elever som behöver extra lugn och avskildhet inom klassens ram. Det handlar om att skapa förutsättningar för alla elever att lära tillsammans utifrån de olika förutsättningar som finns representerade i våra klassrum. 

Föräldraråd:
Under våren kommer vi att starta ett föräldraråd där syftet är att skola och vårdnadshavare ska samarbeta och dryfta frågor som rör verksamheten. Rådet blir helt enkelt ett slags bollplank och fokusgrupp åt ledningen. Är du intresserad av att ingå i denna grupp så kontaktar du biträdande rektor Karin Carlén Grip (KarinL.Carlen-Grip@sodertalje.se).

Traditioner & julavslutning: 
Den 13 dec är det Lucia. På Eneskolan spelar det ingen roll om det är en kille eller tjej som är Lucia. Eleverna i åk 9 får lämna in en motivering om de önskar vara Lucia. Personalen väljer bland kandidaterna utifrån motiveringen och kandidaten ska även vara en förebild för andra elever på skolan. I luciatåget deltar elever ifrån årskurs 5 och 9 och vårdnadshavare till dessa elever är välkomna som åskådare. Traditionen går av stapeln kl 8.20 i idrottshallen.

Den 21 dec är det julavslutning, alla elever går klockan 08.00-9.30 och skolskjuts via samtrans går hem kl 9.45. Julavslutningen sker i respektive årskurs och programmet för eleverna varierar därför. Betygen för elever i årskurs 6-9 kommer hem till er i brevlådan.

Vårterminen:
Bra att veta redan nu inför vårterminens start är att fritids är stängt den 8 januari för kompetensutveckling och skolstart sker den 10 januari klockan 8.00, eleverna går enligt ordinarie schema denna dag.

Ny personal på skolan är Inger Holm i textilslöjd. Ann-Marie Haegerstam förskoleklass samt Björn Kvarnmalm i engelska årkurs 8. Alla är behöriga i sitt ämne och har en gedigen erfarenhet.

Utvecklingssamtal sker under vecka 4 och 5 för årskurs F-5. För årskurs 6 sker samtalen mellan den 21/1 – 23/1 och för årskurs 7 den 21/1, årskurs 8 den 22/1, årskurs 9 den 23/1. Mer information angående bokning för årskurs 7-9 kommer innan terminsavslutningen.

Hälsningar Skolledningen Eneskolan, Ida, Karin & Petra med personal.

 

 

8 oktober 2018

Hej,

Tänk vad fort tiden går! Nu är snart höstens vindar och vackra färger här. I verksamheten är det full fart.

 

Elevrådet årskurs 6-9

Elevrådet har haft sitt första möte för höstterminen med nya representanter från de olika klasserna. Under hösten kommer elevrådsrepresentanterna bland annat arbeta med skolans trivselenkät, dels genom att analysera resultat och dels genom att arbeta fram nya frågeställningar till skolans elever. Utifrån trivsel och trygghet är eleverna de som har mest kunskap om situationen på skolan och elevrådsrepresentanterna kommer vara en viktig del i arbetet för att öka trivseln och trygghete. Elevrådet kommer den 12 oktober åka till Stockholm för att bland annat besöka riksdagen som ett steg i att förstå hur arbete med demokratiska frågor fungerar i ett större perspektiv. Förhoppningen är att eleverna får med sig kunskap och inspiration till deras elevrådsarbete på skolan. I novembermeddelandet får ni information ifrån elevrådet f-5.

 

Skolvalet årskurs 6 – 9

Alla elever i årskurs 6-9 på Eneskolan hade i år möjlighet att rösta i skolvalet, ett val som arrangerades för ca 1500 skolor runt om i Sverige. Eleverna har under början av terminen förberetts genom att undervisningen i SO har fokuserat på valet och den svenska partipolitiken. I årets skolval blev Moderaterna (27,15 %) det största partiet, följt av Sverigedemokraterna (20,86 %) och Socialdemokraterna (13,24 %). I jämförelse med 2014 års skolval kan vi se att det har skett en stor förändring vad gäller Moderaternas och Socialdemokraternas stöd hos eleverna. Socialdemokraterna har sedan valet 2014 som största parti tappat ca tio procentenheter, medan Moderaterna har ökat tio procentenheter. Ett annat parti som likt Socialdemokraterna har ett påtagligt mindre stöd i årets skolval är Liberalerna (då Folkpartiet Liberalerna) som även de har tappat ca tio procentenheter. Valdeltagandet på skolan var 86 %.

Om själva genomförandet kan sägas att det var sex elever från högstadiet som hade hand om valsedlar, kuvertutdelning och röstmottagning. Skolan använde klasslistorna som röstlängder och informerade om att skolvalet var helt frivilligt.

Efter genomfört val så fick eleverna också räkna och dubbelkolla alla rösterna och gick igenom resultatet med dem. Lärarna hjälpte till med att informera klasserna och att sammanställa resultatet samt rapportera det till skolval 2018. Skolan upplevde det som att många elever tyckte det var spännande och viktigt att delta, syftet var att genomföra valet så autentiskt som möjligt.

 

Skoljoggen årskurs 3-9

En härlig dag med sol och värme, många elever som sprang, samt gjorde mål på våra fotbollsmålvakter. Temat var fotbolls VM, där man för varje joggingvarv fick stanna och skjuta mål på våra lärare eller elever i åk 6, 8 och 9. Eleverna tävlade mellan stadierna; låg, mellan och hög. Det är en vandringspokal för varje stadium och årets vinnarklass får en vandringspokal, i form av en guldfärgad joggingsko.

 

Trivselskola

Under september har både nya och gamla trivselledare, från åk 3 till 9, deltagit på två inspirerande och lyckade utbildningsdagar, där de fått tips på flera nya roliga lekar och aktiviteter som de kan anordna på skolan. Trivselledargruppen kommer, inom kort, att träffas och planera för höstens olika rastaktiviteter. En ny aktivitet som idrottslärarna har startat upp under september är "after school" där personal och elever rör på sig tillsammans efter skoldagens slut. Tanken är att de trivselledare som vill får planera det passet och hålla i det, men första gången håller idrottslärare i passet med inspiration från trivselaktiviteterna.

 

Kompetensutveckling

Personalen tillsammans med speciallärarna på skolan arbetar med att fördjupa och utveckla det som går under namnet generella anpassningar. En generell anpassning är en anpassning som kommer många elever till godo då den inte bara riktar sig till de elever som har ett åtgärdsprogram. Det kan till exempel innebära att vi tittar extra på hur vi bemöter elever och hur tydliga vi är då en lektion inleds eller avslutas. Kompetensutvecklingen sker både genom föreläsningar, litteratur och lärande av varandra i arbetslagen.

 

Ny personal

Tove Kjellgren som vi tidigare informerat om och som skulle börja i mitten på oktober som lärare i engelska i årskurs 8 har fått en förändrad livssituation och kommer inte att börja hos oss. Vi har dock rekryterat Björn Kvarnmalm som är legitimerad lärare i ämnet engelska och svenska som andra språk. Björn har över 20 års erfarenhet inom skolan och tjänstgör nu i Gnesta men börjar hos oss den 8 januari. Anna Andersson Karlegård som undervisar i årskurs 8 idag fortsätter sitt arbete tillsammans med eleverna och vi letar efter en vikarie för Björn från mitten av oktober till terminensslut då tjänstefördelningen är två lärare i detta ämne och årkurs. 

Inger Holm är legitimerad lärare i ämnet syslöjd och ansluter till kollegiet den 8 januari då Linda Pilström kommer sluta på Eneskolan. Linda slutar under höstlovet och vikarie på tjänsten fram till Inger är på plats blir Nooha Rawof, sömmerska med erfarenhet av lärarrollen ifrån andra skolor inom kommunen.

Wilma Hult är anställd fram tills terminens slut som fast vikarie på skolan. Hon vikarier i alla årskurser när ordinarie personal är frånvarande. Vissa dagar är flera borta och då kommer extern personal kontaktas för timanställning specifika dagar och lektioner. Wilma tryggar också upp och hjälper eleverna under sin hemresa med skolskjutsen.

 

Skolskjutsinformation

Den förändrade starttiden, klockan 8.00, för detta läsår har främst påverkat en del elever som åker buss till skolan medan det har underlättat för elever som åker tåg eller med Samtrans.

Skolan har under en uppstartsperiod inte gett sen ankomster för elever med skolskjuts för att ge den nya strukturen tid att sätta sig. Från och med vecka 45, efter höstlovet, kommer sena ankomser åter att brukas enligt rutin för samtliga elever. För elever som har skolskjuts genom buss och linjetrafiken som inte hinner till skolan när lektionen börjar hänvisar vi nu till en tidigare buss. En elev kan enligt skolskjutsreglementet komma till skolan 60 minuter innan skolstart och vänta utomhus max 15 minuter och sedan resterande 45 minuter inomhus. Eneskolans fritids är öppet för elever årskurs  f-5 som kommer tidigt till skolan och behöver vänta mer än 15 minuter utomhus innan skolstart medan elever årskurs 6-9  har möjlighet att gå in i stora byggnaden. Personal är på plats på expeditionen från klockan 7.00.

Om en tidigare buss resulterar i att man kommer till skolan mer än 60 minuter innan skolan börjar kan man ansöka om skolskjuts via kommunens e-tjänst: https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/149

En elev som kommer sent till skolan får frånvaro registrerad i minuter som sedan redovisas för elever i årskurs 6-9 på terminsbetyget. Eleverna riskerar att gå miste om kunskap som de kan ha nytta av i sin kunskapsutveckling, vilket skulle kunna påverka studieresultaten i negativ riktning. 

Vi har personal som stöttar eleverna under den kritiska perioden, när de yngre eleverna åker hem och många lämnar skolan samtidigt. Personal är på plats från kl 13.30-15.30 alla dagar i veckan. Elever som stöter på patrull efter 15.30 går till expeditionen alla dagar utom fredagen då det är fritidspersonalen som hjälper till.

Gällande skolskjuts med Samtrans önskar vi att ni som vårdnadshavare går in på deras hemsida och gör reklamation när ert barns resa inte löper på tryggt och enligt avtal. Gå in på deras hemsida https://samtrans.se/synpunkter-klagomal/

För er vårdnadshavare som lämnar era barn på morgonen med bil bakom idrottshallen vill vi uppmana alla att köra längst ned på vägen, vända och släppa av era barn vid räcket. Då behöver inga barn gå över vägen som vid lämningen på morgonen är trafikerad av bilar, cyklar och gåendes barn och vuxna, detta för att hindra en eventuell olycka när alla har bråttom och platsen är hårt ansatt.

Hälsningar skolledningen Ida, Petra och Karin med personal.

 

augusti 2018

Brev ifrån skolledningen

Hej,

Äntligen är det dags, skolan drar igång efter en härlig sommar och snart hör vi åter skratt och röster i korridorerna från era barn, våra elever - som vi längtat! Precis innan sommarlovet infann sig, publicerade skolledningen ett brev till elever så väl som vårdnadshavare. Där presenterades skolans utveckling gällande arbetsmiljö och resultat samt kommande personal inför detta läsår. För er som missade denna information finns brevet publicerat på skolans hemsida.

PERSONAL

Inför detta läsår har vi haft en relativt låg personalomsättning och kunnat förstärka personalstaben ytterligare. 95%  av våra lärare är legitimerade, vilket är fantastiskt utifrån den lärarbrist som råder i landet. Personal som undervisar och inte har legitimation får stöd och handledning av en behörig lärare i både planering samt bedömning. Skolan följer skolverkets riktlinjer vid visstidsanställning av obehörig personal. Vi kommer fortsätta rekrytera och målsättningen är att alla lärare på Eneskolan ska ha legitimation. De tre sista rekryteringarna som gjordes när så väl elever som personal gått på sommarlov blev Nina Stenbjörn, grundskollärare med erfarenhet som klasslärare, förstelärare och skolledare. Nina kommer arbeta i arbetslag f-6 som speciallärare. Tove Kjellberg, legitimerad i ämnena svenska och engelska. Tove kommer börja i oktober och stötta upp i åk 7,8,9 i tvålärarskap efter behov.  

Vår skolsköterska har gått vidare till annat uppdrag och Camilla Kapor övertar hennes tjänst inom kort. Camilla är legitimerad sjuksköterska och har 10 års erfarenhet med sig i sin ryggsäck av sjukvårdsarbete på Huddinge sjukhus.

RESULTAT

Årskurs 6 genomförde under vårterminen nationella prov i engelska, matematik och svenska med väldigt fina resultat. I matematik blev 91% godkända och 64% av eleverna fick betyg D eller högre betyg. I Svenska blev 95% godkända och 66% fick D och högre betyg. I engelska blev 97% godkända och 92% fick D och högre betyg.

Angående elevernas slutbetyg i årskurs 9 har vi också haft goda skäl att glädjas. Eneskolan har ökat med 15 % i gymnasiebehörighet under föregående läsår och 92% av våra elever kunde gå vidare till gymnasiala studier.  Eneskolan tillsammans med Pershagen delar första platsen i kommunen med högts behörighet.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Skolledningen kommer under det här läsåret prioritera att revidera lärarnas åtagande och se till att deras tid och arbetsuppgifter renodlas för det ämnesdidaktiska, det vill säga planering, genomförande och bedömning i samarbete med kollegor. Vi kommer fokusera på att ha så få schemabrytande aktiviteter som möjligt, och se lektionerna som heliga. Kärnverksamheten är det viktiga.

I vårt systematiska kvalitetsarbete under det här läsåret kommer vi fortsätta arbetet med att öka behörigheten till gymnasiet med tidiga insatser och stöd samt kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat i kärnämnena i alla årskurser.

Vi kommer även att analysera skillnaderna mellan flickor och pojkar i måluppfyllelse i årskurserna 6-9 och med stöd av forskning och våra förutsättningar på skolan ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska syfta till att öka måluppfyllelsen för pojkar som i dagsläget tenderar att prestera lägre resultat än flickor över hela landet och så även på vår skola.

Läsårets kompetensutvecklande insats för vår personal ansvarar specialpedagoggruppen för i samarbete med resurscentrum. Syftet är att öka kunskapen om anpassningar som kan göras i undervisningen för att våra elevers behov ska kunna tillgodoses i ännu högre grad.

Slutligen ska vi fortsatta att öka trivsel och gemenskap på skolan både för och mellan elever och personal. Pågående insatser som trivselskola, upprustning av möbler i klassrum, korridorrer och möjligheter till fler sociala aktiviteter fortgår.

GDPR


Dataskyddsförordningen är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Vi behandlar många olika typer av personuppgifter. För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver skolan hantera ditt barns personuppgifter och dokumentera hens utveckling och ibland andra känsliga uppgifter.

 

Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt barns namn, adress, och personnummer. Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter. Studieresultat, diagnoser, utredningar, åtgärdsprogram, utredningar av kräkande behandling och medicinska uppgifter är andra exempel på uppgifter som skolan hanterar på daglig basis.

 

Som vårdnadshavare har du rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. Kontakta skolledningen om du har frågor och funderingar om vår hantering och syfte utifrån ditt barn. Vi passar också på och ber er som vårdnadhavre att inte maila oss känslig information utan kontakta oss via telefon eller lärplattformen via verktyget PIM.  På hemsidan finns en folder om hur vi lagrar information, varför och vilka som har åtkomst av denna och delge er.

TRIVSELREGLER

Trivselreglerna kommer personalen att gå igenom med eleverna under uppstartsdagen och ni som vårdnadshavare kommer få hem dokumentet för att ta del och signera. Nytt inför detta läsår är att inga elever får lämna skolans område under skoltid utan att dialog förts mellan mentor och vårdnadshavare, enligt bestämmelser om tillsynsansvaret i skolan, Skollagen 5:3 samt föräldrabalken kapitel 6. Vi har också utökat en mobilfri skoldag till att även omfatta årskurs 7. Vi ska även implementera att de sista eleverna som äter i matsalen sätter upp sin stol och torkar av sin matplats som ett led att öka trivsel och underlätta för personalen i matsalen. 

 

SKLOLSTART
Terminens första dag är den 15 augusti med start kl 8.00, dagen är schemabrytande och alla elever slutar klockan 13.00. Dag två är enligt schema.  Nytt för detta läsår är att alla lektioner börjar klockan 8.00 istället för 8.10.

SLUTLIGEN

På Eneskolan känner skolledningen tillsammans med personalen en stolthet och glädje att få arbeta just på Eneskolan. Skolans styrka är att vi har gedigen kompetens med utbildad professionell personal, vi finner lösningar tillsammans, arbetar systematiskt och har roligt ihop. Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med era barn och er. Varmt välkomna till ett nytt spännande och utmanande läsår.

Hälsningar

Rektor Ida Brånn, Biträdande rektor Petra Fasth åk f-6, Biträdande rektor Karin Carlén Grip åk 7-9

 

 

 

 

 

vt 2018

Hej,

Tänk vad tiden går fort, snart är det dags för eleverna att ta sommarlov och skolan kommer stå ekande tom. Det har varit ett fantastiskt läsår där vi ser att både elever och verksamhet utvecklats, några exempel på detta är:

Fritids

Fritids har omorganiserats med en mer läroplansstyrd och strukturerad verksamhet med tematiskt arbete. De teman man har arbetat med under terminen är språk, skapande, hälsa och rörelse, film och manus samt vatten. Den fysiska miljön har förändrats och det arbetet kommer fortgå framöver för att inspirera och tydliggöra aktiviteter och möjligheterna för barnen. Mindre barngrupper som arbetar under personalens ledning är en medveten strategi som förstärkt barnens trygghet och ökat deras aktivitet. Ett ytterligare led för barnen att vara med och påverka sin tid på fritids blir fritidsrådet som startar upp till hösten.

Arbetslag F – 5

F-5 har under året arbetat i grön flaggprojektet, med hållbara tankeprocesser, som ingår i de globala målen. Många fina projekt på skolgården och i klassrummet har genomförts och vi är mycket stolta över elevernas arbeten. Skolan har fortsatt med att bjuda in vårdnadshavarna till öppet hus där eleverna redovisat sina arbeten. Vi har även anordnat julmarknad. Något som uppskattas av både elever och lärare. Arbetsron i klasserna har förbättrats och många av klasserna har deltagit i nationella tävlingar. Vi är en av fyra i kommunen som deltog i batterijakten och vår skola kom dessutom på 16 plats i en mattetävling, med över tusen anmälda klasser. Förutom detta har skolan skapat en god grund för elevernas utveckling i programmering och datalogiskt tänkande. En del har kodat klockor och termometrar, andra har jobbat med speldesign och spelidé, vissa har fokuserat mycket på industridesign i 3D och några har gjort sina första steg genom att koda ett litet bi att ta sig igenom en labyrint.

 Årskurs 6

Årskurs 6 genomförde under våren nationellaprov i engelska, matematik och svenska med väldigt fina resultat. I matematik blev 91% godkända och 64% av eleverna fick betyg D eller högre betyg. I Svenska blev 95% godkända och 66% fick D och högre betyg. I engelska blev 97% godkända och 92% fick D och högre betyg. Satsning på läsförståelse i svenska och textframställning i engelska har gett en mycket god effekt.  Något som också har haft påverkan på goda studieresultaten är det medvetna arbetet för aktivitet, rörelse och social gemenskap.  Eleverna har lämnat in sina mobiltelefoner på morgonen och fått dem åter vid skoldagens slut vilket lett till att dessa elever varit mer aktiva på raster.

Årskurs 7

Under våren startade skolan upp ett samarbete med Ronnaskolan med syfte att utbyta erfarenheter med hopp om nya relationer och kunskaper utifrån ämnet idrott och hälsa. Den 24 maj hälsade hälften av våra elever på i Ronnaskolan och genomförde aktiviteter som syftade till samarbete och hälften av deras elever kom till Eneskolan, det var en fantastisk dag med strålande sol och många skratt. Vi kommer fortsätta utveckla detta samarbete under nästa läsår.

Årskurs 8

Under april hade årskurs åtta praktik i två veckor i följd, en lyckad prao där eleverna fick med sig värdefulla erfarenheter och vissa till och med ett sommarjobb. Återkoppling ifrån praoplatserna har varit mycket fina omdömen om eleverna och deras insatser. I egna reflektioner efter praon har eleverna uttryckt att det har varit kul, utvecklande och att de har fått med sig nya erfarenheter och kunskaper. Man har även hunnit med att arbeta med värdegrundsfrågor och genomförde en värdegrundsdag under temat ”han, hon, hen” som blev väldigt lyckad med intressanta diskussioner, kloka frågor och vidgade vyer.

Årskurs 9

Eleverna i årskurs 9 har varit fantastiska i arbetet kring deras avslutningsmiddag där de med stöd av personal och under temat entreprenöriellt lärande sålt kläder och kakor för att ha ekonomi och genomföra en avslutningsmiddag på Vibynäs. Vi är så glada för elevernas skull och ser fram emot att fira tillsammans med dem den 11 juni då middagen går av stapeln. Vi vill även lyfta fram Paulina Repo Alhström som den 11 juni tar emot ett stipendium som årets elev på kommunhuset, stort grattis! Vid julavslutningen analyserade vi elevernas resultat och kunde konstatera att behörigheten till gymnasiet ökat sedan tidigare läsår och nu väntar vi med spänning om utvecklingen håller i sig inför kommande betygsättning som nalkas.

Studiegården årskurs 7-9

Skolledningen genomförde en omorganisation inför Ht 2017, där de tidigare två studiegårdarna istället blev en. Till den nya studiegården anställdes en utbildad lärare som fick ansvaret att driva studiegården med stöd av skolans elevhälsoteam. Läraren samarbetar med ämneslärarna på skolan, och följer deras planeringar så långt det är möjligt. Läraren planerar för varje enskild elev och lägger upp undervisningen så att det passar den enskilde eleven som är behov av särskilt stöd i ett eller flera ämnen.  Läraren är också betygssättande i de ämnen denne undervisar i. Eleverna som arbetat på studiegården har ökat sin måluppfyllelse och utvecklat sin studieteknik. Skolledning samt personal anser att studiegården är en mycket kvalitativ stödinsats som syftar till att alla våra elever ska utvecklas och nå målen i slutet av årskurs 9.

Klass årskurs 6-8

Klass årskurs 6-8 är en mindre grupp med blandade elever som har behov av ett mindre sammanhang. I klass 6-8 har vi sett stor utveckling socialt som kunskapsmässigt. Genom tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt ser vi en ökad motivation för fortsatt lärande och socialutveckling.

Elevrådet åk 6-9

Under början av läsåret samlades elevrådet för Eneskolans årskurs 6-9, dels för att presentera sig för varandra som nytillträdda representanter, dels för att påbörja höstterminens arbete. Elevrådets ordförande och sekreterare deltog i den nationella Elevrådskongressen, detta år i Mölnlycke, för att få en inblick i hur Sveriges elevråd arbetar och har under läsåret drivit arbetet på skolan.

Eneskolans elevråd har exempelvis planerat och förberett öppnandet av en kiosk på skolan, diskuterat och fört fram hur skolans policy kring planering av examinationer skall följas, samt suttit i samtal med representanter för Eneskolans matsal för att diskutera och följa upp elevernas och matsalspersonalens tankar kring skolmaten och lokalerna.

 Skolledningen berättar

Den här terminen har vi gjort stora satsningar för att trygga upp och förbättra arbetsmiljön på skolan för så väl elever som personal. Årskurs 9 har fått nya elevskåp, sittgrupper har köpts in till korridorer i årkurs 7-9, pingisbord, biljardbord, och fotbollsspel är under installering och i höst öppnar kiosken upp samt ett rum för läsning och sällskapsspel. Förra veckan kom en lastbil med nya bänkar och stolar till elever i årskurs f-5. Förutom fysiska attributer fortsätter trivselskolprojekt att ha framgång och allt fler elever deltar på de elevledda rastaktiviteterna eller aktiverar sig på de utsatta aktivitetsstationerna.

Vi konstaterar att det är god stämning på skolan både bland elever och personal, minskad skadegörelse och färre antal kränkningsärenden och mer socialt samspel på rasterna. För att fortsätta utveckla och trygga arbetsmiljön i förebyggande syfte kommer vi under sommaren installera övervakningskameror i korridorerna i årskurs 6-9. Det är många skolor i Södertälje kommun som har haft kameror under en längre tid t.ex. Pershagen, Igelsta, Wasa, Ronna samt Rosenborg med mycket goda resultat. Både personal, elever och vårdnadshavare har upplevt det positivt runt om i Södertäljes grundskolor.

Vi har rekryterat inför nästa läsår för att stärka upp organisationen och fortsätta öka måluppfyllelsen för alla elever. Följande personal kommer förstärka skolan till höst:

  • Peter Johansson legitimerad lärare i svenska, matematik och so-ämnena, kommer tillhöra blivande arbetslag 7.
  • Malin Grunert legitimerad lärare i svenska, tyska och kommer tillhöra blivande arbetslag 8.
  • Anna Karlegård Andersson legitimerad lärare i engelska, tyska samt svenska och kommer tillhöra blivande arbetslag 9.
  • Marcus Frögren legitimerad lärare i slöjd och kommer tillhöra arbetslag 6.
  • Veronika Fredriksson lärarstudent med ett år kvar i årkurs f-3 kommer undervisa årskurs 1 då Daniel Jarl är föräldraledig.

Skolledningen den här terminen har varit tillförordnad och till hösten är det nu klart att vi fortsätter våra uppdrag på Eneskolan. Vi ser fram emot att fortsatta skolans positiva utveckling tillsammans med den höga kompetens och engagemang som finns i personalstaben. Skolledningen kommer även utökas med ytterligare en biträdande rektor. Hon heter Karin Carlen Grip och har lång erfarenhet av elevhälsoarbetet utifrån rollen som specialpedagog och utvecklingsledare i Ekerökommun.

Elevens val årskurs 3-9 till hösten kommer att bli valbart. Eleverna kommer kunna välja på svenska, engelska, eller matematik och vissa årskurser kommer även kunna välja idrott och hälsa eller musik. Valet eleven gör avser en termin och går ej att byta under terminens gång. Elevens val är en fördjupning och breddning.

Kunskaper och förmågor som man utvecklar under dessa lektioner gynnar utvecklingen i ämnet överlag. Man får ej betyg på elevens val. Blankett för valet och mer information om detta kommer till terminsuppstarten.

Till hösten blir det möjligt att köpa klädesplagg med skolans emblem på om man önskar. Information om utbud, pris och beställningsperiod kommer under höstterminens uppstart.

Slutligen för de elever som ska få betyg den här terminen postar vi enligt rutin alla kuverten den 13 juni. Blivande årskurs 7 kommer också få de nya klasserna i samma utskick.

Skolstart sker den 15 augusti kl:8.00, busskort hämtas på expeditionen någon dag innan skolstart eller fås samma dag dock behöver man som vårdnadshavare ansöka om busskortet via kommunen.

Hälsningar Skolledningen

Rektor Ida Brånn, Biträdande rektor Petra Fasth