Fritids

Här finns information om fritids på Eneskolan.

Eneskolans Fritidshem

08-523 033 66  

Barn som leker i en klätterställning

Öppet tider och struktur på dagen:

- 06.30 Morgonfritids öppnas av fritidspedagog och vi hälsar välkommen in samt loggar in eleverna på Vklass. Vi erbjuder lugna aktiviteter såsom spela spel, rita, läsa samt såklart lugna lekmöjligheter/fri lek. Vi tycker det är viktigt att eleverna får en lugn och rofylld start på morgonen, ibland ser vi på någon morgonfilm.

- 07.00-07.30 Frukost serveras. Youghurt, mjölk, flingor, smörgås med olika pålägg.

- 07.40 Vi ber eleverna plocka undan det de lekt med, samt börjar eleverna klä på sig för att gå ut på skolgården. Där möter fritidspedagog upp och närvarar till skolklockan ringer in till lektion (08.10).

- 12.45 Samtliga fritidspedagoger är på plats och vi hämtar upp eleverna i respektive klassrum när de slutar sin skoldag (lite olika tider beroende på klass) samt loggar in dem och kollar av information som finns på Vklass från VH.

- 13.00 Förskoleklassen samt åk 1 samlas på vår s k "scen" för att gemensamt gå upp till matsalen och äta mellanmål. Två fritidspedagoger går med dessa två klasser. Eleverna har bestämda platser och vi serveras mellanmål som tex, smoothie, youghurt, mjölk, olika flingor, smörgås med olika pålägg, samt ofta nybakat bröd direkt från köket, knäckebröd finns alltid. Vi avslutar med frukt.

- 13.30 Fritidspedagog som varit kvar på skolgården samlar åk 2 samt åk 3 på "scenen" och går upp till mellanmålet som serveras enligt ovan. Vi har då varit utomhus en liten stund efter skolans slut. Vi möter då fsk och åk 1 som leker utomhus en liten stund.

- 14.30 Vi startar planerade styrda aktiviteter. Olika grupp konstellationer utifrån intresse och lek, inomhus såväl som utomhus. Möjlighet till fri lek finns förstås alltid och vi värnar om leken tillsammans såsom gruppstärkande aktivitet.

- 15.30 Vi avslutar den planerade aktiviteten, städar undan alt tar oss in om vi lekt utomhus.

- 15.45 Gemensam fruktstund och samling. Vi ropar upp och kontrollerar i Vklass.

- 16.15 Två fritidspedagoger kvar som fördelar, erbjuder olika aktiviteter beroende på antal elever. Spela spel, rita, måla, läsa, fri lek, alt visar vi ngn film på sen em.

- 17.30 Fritidshemmet stänger.

Lek i sandlådan

När elev är ny på Fritidshemmet går vi igenom gränserna på skolgården för Fritids. Detta är viktigt då det skiljer sig något från skoltid. Vi samtalar om inneregler respektive uteregler samt hur viktigt det är att vi respekterar och lyssnar på varandra.  Vi har stormöte då och då, där vi bl a diskuterar våra regler och hur de efterföljs samt vad eleverna vill göra. Vi vill i möjligaste mån ta tillvara på deras egna ideér och förslag om vad de vill göra på sin fritids tid.

På loven har vi planerade aktiviteter varje dag såsom tex, utflykt till Enekullarna, SPA dag med bl a  massage, fotvård, manikyr - en mycket uppskattad dag! Vi har även möjlighet att använda vår idrottshall ngn gång under loven. Vi bakar och pysslar, målar, syr, gör kompisarmband m.m.

Vi har en liten snickarbod på gården som vi utnyttjar och öppnar upp när det är möjligt.  Där hamras, spikas och sågas  det för fullt, en mycket uppskattad aktivitet av eleverna.  Vi är ute mycket och om det finns snö har vi möjlighet att gå till Enekullarna (nära) och åka stjärtlapp. Vi har en stor och fin skolgård med motoriska utmaningar såsom klätterställningar samt några gungor. Det finns även ett gemensamt förråd med basketbollar, styltor och innebandyklubbor att låna.

Spela spel, rita, måla, pärla, läsa, leka, pyssla m.m. finns alltid möjlighet till under eftermiddagarna. Våra eleverna tycker mycket om att vara utomhus och leka vilket vi också uppskattar och tycker är bra för hälsans skull.

 

Pyssel med garn

 

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

"Undervisningen i fritidshemmet skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande."

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2017, sid 24)

 

De långsiktiga målen som undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla, är formulerade som förmågor;

"Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

. pröva och utveckla ideér, lösa problem och omsätta ideérna i handling,

. ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

. skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

. kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

. skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

. utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

. röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande."

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2017, sid 25)