Läsårstider Eneskolan

Här hittar du tider som är speciella för Eneskolan

Höstterminen 2019

 

Utvecklingssamtal

Alla elever på Eneskolan åk 6 – 9 slutar 12:45 följande dagar: 16/9, 17/9, 23/9
Taxi går hem kl:13:00

Utvecklingssamtalen är kl. 13.00 – 17.30  Åk 9 16/9, Åk 8 17/9, Åk 6+7 23/9

 

Eleverna är lediga från skolan

19 september KU dag, vecka 44 höstlov, 20 november KU-dag,

Eleverna slutar efter sin lunch (Halva ku dagar) 15/10, 5/12

Fördjupningsdagar

3/10, 27/11 Åk 6-9 slutar 14.00

Temadag

24/10 Eleverna (åk 7-9) slutar kl. 15.00. 

Prao

Sker under vecka 47 – 48 för elever åk 9, i halvgrupper