Fornbackaskolan

KOMMUNAL Fornbackaskolan är en F–6 skola med 380 elever. Vi arbetar för hållbar utveckling med Grön flagg samt Natur och Miljö utifrån vår Reggio-Emilia-inspirerade verksamhetsidé.

På skolan finns två kommunövergripande mindre undervisningsgrupper och en grundsärskola. Vi har även klasser för elever med rörelsehinder, i både grundskola och grundsärskola.

Varmt välkomna till läsåret 2017/2018.

Skolstarten är torsdagen den 17 augusti.

Eleverna börjar kl. 9:00 och samlas i sina klassrum.