Bibliotek

I biblioteket så kan man träffa Anna och hennes hund Yoshi. Yoshi och Anna är ett utbildat pedagoghundteam.

* Som pedagoghundteam kan vi motivera elever till skolarbete samt vara
   en hjälp vid inlärning.
*
Hunden når ut över gränser som mänsklig kontakt inte kan mäta sig med.
*
Att läsa för en hund känns mindre kravfyllt än om du ska läsa för
  en människa.
*
Hunden skrattar, bedömer eller hånar inte läsaren!
*
Hunden låter eleven läsa i sin egen takt.
*
Eleven känner sig kompetent därför att han/hon kan något som hunden
   inte klarar av.
*
Hunden minskar stress, sänker blodtrycket och underlättar avslappning
  för eleven.
*
I den pedagogiska leken tillsammans med Yoshi tränas uthållighet på
  ett naturligt sätt. 
* Det är dessutom roligt och ger en positiv energi tillbaka till eleven!
*
Ökad koncentration, självkänsla och livskvalité är också en tydlig respons
   i arbetet tillsammans i vårt pedagoghundteam.
*
Vårt syfte med arbetet är att det ska skapa ett mervärde som handlar
   om glädje, motivation, vilja, fokus, trygghet, lugn, läkande effekt och stöd.