Fornbackaskolans Fritidshem

Silverfritids verksamhet

Vi arbetar utifrån Lgr 11, kommunens mål och riktlinjer samt den lokala arbetsplanen. Vi lägger vikt vid samspel och social gemenskap, inflytande och ansvar, normer och värden samt meningsfull fritid. Varje dag erbjuder vi pedagogiska aktiviteter som skapande verksamhet, musik och drama, utomhuspedagogik, rörelse, massage och fri lek.

Silverfritids har öppet 06.30–17:30

 

Fritidsklubbens verksamhet

Fritidsklubben är för elever som går i åk 4–6. Vi arbetar mycket utifrån barnens egna intressen, behov, samt förutsättningar och att de ska lära sig att ta eget ansvar. Klubben öppnar när skoldagen är slut och har öppet fram till 16.30. Under loven öppnar Klubben 09:00 och stänger 16:30.

 

Guldfritids verksamhet

Guldfritids är Fornbackaskolans fritidshem för en av våra särskilda undervisningsgrupper och särskola. Vi arbetar och lägger stor vikt på målområdena samspel och social gemenskap, som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar dagligen med att få eleverna att upptäcka och utveckla nya intressen samt stärka tilliten till den egna förmågan.

Guldfritids har öppet 06:30–17:30

 

Gemensamt för Fritids är att de följer lgr 11, samt har samma trivselregler som gäller för hela skolan.

Under fritidstiden är eleverna försäkrade genom kommunförsäkringen SRF. Mer info finns att hitta under www.sodertalje.se under barn och utbildning.