Hölöskolan

Hölöskolan är en F–9-skola med cirka 440 elever. Skolan organiserar förskoleklass till åk 9, skolbarnsomsorg för åldern 6–9 år och fritidsklubb för 10–12-åringarna.

 Hölöskolan har cirka 440 elever. Skolan använder sig av Kommundelsbiblioteket som befinner sig i skolans byggnad. På Hölöskolan finns ett tillagningskök som förser skolan med mat.