Personal

Kontaktuppgifter för personal på Hölöskolan:

Expeditionen: 08-523 038 51
Rektor: 08-523 041 59
Bitr. rektor: 08-523 038 48
Skolsyster: 08-523 038 53
SYV: 08-523 013 27