Fritids

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet som ska komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritidshemmet är öppet för barnen före och efter skolan och även under skolloven. Verksamheten på fritidshemmet ska utgå från barnens intressen och initiativ och anpassas till deras olika förutsättningar.

Lönnens fritids: 076- 648 09 99
Aspens fritids: 076-648 09 65
Öppet: 06.15-17.30