Personal

Kontaktuppgifter för personal på Hovsjöskolan:

Lars Fröidstedt, Rektor,lasse.froidstedt@sodertalje.se 08-523 038 66

Enhetschef, Håkan Malmrot, hakan.malmrot@sodertalje.se 08-523 019 51

Tom Lillsunde,Bitr rektor, tom.lillsunde@sodertalje.se 08-523 019 40

Hovsjöskolans expedition, andera.barsoum@sodertalje.se 08-523 019 41

Marie-Louise Biörck, SYV, marie-louise.biorck@sodertalje.se 08-523 014 93

Bejerfjord Björn, kurator, bjorn.bejerfjord@sodertalje.se 08-523 019 63

Hellberg Tuulia, Skolsköterska, Tuulia.Hellberg@sodertalje.se 08-523 023 63

Marko Maikkunen, vaktmästare, marko.maikkunen@sodertalje.se 08-523 031 14

Gazwan Zeki Abdoulah, IKT ansvarig, gazwan.zekiabdoulah@sodertalje.se 08-523 018 75