Personal

Kontaktuppgifter för personal på Hovsjöskolan:

Rektor, Håkan Malmrothakan.malmrot@sodertalje.se 08-523 019 51 

Hovsjöskolans expedition, andera.barsoum@sodertalje.se 08-523 019 41 

Bitr. rektor, F-3, Per Hildebrand, per.hildebrand@sodertalje.se 08-523 036 36 

Bitr. rektor 4-6 Iiris Kivistö, iiris.kivisto@sodertalje.se 08-523 036 46 

Bitr.rekt.7-9 Maria Granath, Maria.Granath@sodertalje.se,  08-523 036 66 

Malmström Annamaria, Skolsköterska, Annamaria.Malmstrom@sodertalje.se 08-523 023 63 

Yarar jennifer, kurator, Jennifer.Yarar@sodertalje.se, 08-523 019 63 

Marko Maikkunen, vaktmästare, marko.maikkunen@sodertalje.se 08-523 031 14 ​