Personal

Kontaktuppgifter för personal på Hovsjöskolan:

Rektor, Håkan Malmrothakan.malmrot@sodertalje.se 08-523 019 51 

Hovsjöskolans expedition, andera.barsoum@sodertalje.se 08-523 019 41 

Bitr. rektor, F-3, Per Hildebrand, per.hildebrand@sodertalje.se 08-523 036 36 

Bitr. rektor 4-6 Iiris Kivistö, iiris.kivisto@sodertalje.se 08-523 036 46 

Bitr.rekt.7-9 Terése Andersson, terese.andersson@sodertalje.se 08-523 036 66 

Hellberg Tuulia, Skolsköterska, Tuulia.Hellberg@sodertalje.se 08-523 023 63 

Havjin Mohammadpour, kurator, Havjin.Mohammadpour@sodertalje.se, 08-523 019 63 

Marko Maikkunen, vaktmästare, marko.maikkunen@sodertalje.se 08-523 031 14 ​