Igelsta grundskola

KOMMUNAL Igelsta grundskola är Södertäljes yngsta skola vid pendeltågsstationen i Östertälje.

Skolan växer men är inte större än att vi kan jobba nära varandra och erbjuda elever mycket stöd. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt som utgår från beprövad erfarenhet och kända framgångsfaktorer.

Vår digitala plattform gör det möjligt för eleverna att arbeta oberoende av tid och rum.

Tillsammans arbetar vi med att utveckla undervisningen och dra nytta av den mångfald som finns både i skolan och i samhället runt omkring oss.

Dagens skolmat