Arbetslag 4-6

Här finns tre parallellklasser 4-6.

Mentorer

  • 4A Marie Petrusson (vikarie Jenny Eriksson)
  • 4B David Fredriksson
  • 5A Martin Lindholm
  • 5B Revin Kazem
  • 6A Helena Bäckström
  • 6B Eva Lysell

Ämneslärare

Idrott: Roger Edman och Selma Kosevic
Musik:  Vitor Celestino
Slöjd: Sarina Issa och Johan Skog
Bild:  Eva Lysell och Astrid Engström
Matematik: Jonas Ljungberg och Awan Kanaan

Elevassistenter

Wilma Nordqvist, Dennis Wirström

Bild på Marie Petrusson

Marie Petrusson

Lärare svenska och SO E-post: marie.petrusson@sodertalje.se
Bild på David Fredriksson

David Fredriksson

Lärare Engelska och Svenska E-post: david.fredriksson@sodertalje.se
Bild på Martin Lindholm

Martin Lindholm

Lärare SO E-post: martin.lindholm@sodertalje.se
Bild på Revin Hazem

Revin Hazem

Lärare svenska och matematik E-post: revin.hazem@sodertalje.se
Bild på Helena Bäckström

Helena Bäckström

Lärare matematik och NO E-post: helena.backstrom@sodertalje.se
Bild på Eva Lysell

Eva Lysell

Lärare bild och skoladministratör E-post: eva.lysell@sodertalje.se
Bild på Roger Edman

Roger Edman

Lärare idrott NO E-post: roger.edman@sodertalje.se
Bild på Selma Kosevic

Selma Kosevic

Lärare idrott E-post: selma.kosevic@sodertalje.se
Bild på Sarina Issa

Sarina Issa

Lärare slöjd E-post: sarina.issa@sodertalje.se
Bild på Johan Skog

Johan Skog

Lärare slöjd E-post: johan.skog@sodertalje.se
Bild på Jonas Ljungberg

Jonas Ljungberg

Lärare matematik E-post: jonas.ljungberg@sodertalje.se
Bild på Wilma Nordqvist

Wilma Nordqvist

Fritidsklubben E-post: wilma.nordqvist@sodertalje.se
Bild på Dennis Wirström

Dennis Wirström

Fritids Klubben E-post: dennis.wirstrom@sodertalje.se