Fritidshemmet

Fritids öppnar ute 06:30 när vädret tillåter.

Frukost serveras 07:30 i matsalen för inskrivna elever som önskar äta och har föranmält detta. Elever som skall äta behöver komma 07:25.
Elever som inte äter frukost stannar ute med personal.

Skoldagen börjar 08:00.

Innan 07:50 är endast dörren till Fritids upplåst, så vi vet vilka som finns i våra lokaler.

På eftermiddagarna är vi ute så länge vädret tillåter, vårdnadshavare hämtar sina barn på skolgården vid fritidssidan. Är vi inte ute går det bra att ringa, men man möter sitt barn vid fritidsentrén.

16.30 är det i hopslagning av alla fritidsavdelningar inne på 1-3 fritids och Europa.

Fritids stänger kl 17:30

TELEFONNUMMER

Förskoleklass och fritids: 08-5230 2901 | 076- 648 36 49

Årskurs 1 och Fritids 1-3:  08-5230 2821 | 073-867 65 38

Fritidsklubben:  08-5230 2935 | 076-648 38 49

Bild på Sara Fryxell Larsson

Sara Fryxell Larsson

Fritidslärare Arbetslagsledare E-post: sara.larsson-fryxell@sodertalje.se
Bild på Olivia George

Olivia George

Fritids Förskoleklass E-post: olivia.george@sodertalje.se
Bild på Yelda Mousa

Yelda Mousa

Fritids förskoleklass E-post: yelda.mousa@sodertalje.se
Bild på Camilla Vaittinen

Camilla Vaittinen

Fritids Förskoleklass E-post: camilla.vaittinen@sodertalje.se
Bild på Johan Jivengard

Johan Jivengard

Fritidslärare idrott E-post: johan.jivengard@sodertalje.se
Bild på Jenna Heiska

Jenna Heiska

Fritids årskurs 1 E-post: jenna.heiska@sodertalje.se
Bild på Eva Yacoub

Eva Yacoub

Fritids årskurs 1 E-post: eva.yacoub@sodertalje.se
Bild på Rita Dighzarian

Rita Dighzarian

Fritidslärare årskurs 3 E-post: rita.dighzarian@sodertalje.se
Bild på Charbel Mirza

Charbel Mirza

Fritids årskurs 3 E-post: charbel.mirza@sodertalje.se
Bild på Jessica Åström Larsson

Jessica Åström Larsson

Fritids årskurs 2 E-post: jessica.astrom@sodertalje.se
Bild på Dennis Wirström

Dennis Wirström

Fritids Klubben E-post: dennis.wirstrom@sodertalje.se
Bild på Wilma Nordqvist

Wilma Nordqvist

Fritidsklubben E-post: wilma.nordqvist@sodertalje.se

Uppdraget

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.

Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv

skolverket.se/skolformer/fritidshem.