Fritidshemmet

Fritids öppnar 06:30 på fritidsavdelningen Europa.

Frukost serveras 07:30 i matsalen för inskrivna elever som önskar äta och har föranmält detta. Elever som skall äta behöver komma 07:25.

Alla som kommer efter 07:30 går ut på en kort rast tillsammans med en pedagog

Skoldagen börjar 08:00.

Innan 07:50 är endast dörren till Fritids upplåst, så vi vet vilka som finns i våra lokaler.

16:00 samlas alla  Fritidsavdelningen Europa.

Barn som är kvar efter 17:00 får frukt.

Fritids stänger kl 17:30

TELEFONNUMMER

Förskoleklass och fritids: 08-5230 2901 | 076- 64 83 649

Årskurs 1 och Fritids 1-2:  08-5230 2908

Årskurs 3 och Fritids miniklubben: 08-5230 2935 | 076-6483 849

Fritidsklubben:  08-5230 6627 | 076-72 18 996

Bild på Per-David Evensen

Per-David Evensen

Miniklubben årskurs 3 och Arbetslagsledare Fritids E-post: per-david.evensen@sodertalje.se
Bild på Jenna Heiska

Jenna Heiska

Fritids Förskoleklass E-post: jenna.heiska@sodertalje.se
Bild på Camilla Vaittinen

Camilla Vaittinen

Fritids Förskoleklass E-post: camilla.vaittinen@sodertalje.se
Bild på Yelda Mousa

Yelda Mousa

Fritids Förskoleklass E-post: yelda.mousa@sodertalje.se
Bild på Aday Khoury

Aday Khoury

Elevassistent och Fritids Förskoleklass E-post: aday.khoury@sodertalje.se
Bild på Gabriel Youssef

Gabriel Youssef

Fritids ÅK 1 E-post: gabriel.youssef@sodertalje.se
Bild på Nina Nauras Musa

Nina Nauras Musa

Fritids årskurs 1-2 E-post: nauras.musa@sodertalje.se
Bild pÃ¥ Jessica Åström Larsson

Jessica Åström Larsson

Fritids årskurs 1-2 E-post: jessica.astrom@sodertalje.se
Bild pÃ¥ Amanuel Cöklü

Amanuel Cöklü

Elevassistent och Fritids årskurs 1-2 E-post: amanuel.coklu@sodertalje.se
Bild pÃ¥ Tobias Holmström

Tobias Holmström

Miniklubben årskurs 3 E-post: tobias.holmstrom@sodertalje.se
Bild på Loaj Elia

Loaj Elia

Elevassistent och GF Fritidsklubben E-post: elia.loaj@sodertalje.se

Uppdraget

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.

Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv

skolverket.se/skolformer/fritidshem.