Fritidshemmet

Fritids öppnar 06:30 på fritidsavdelningen Europa.

Frukost serveras 07:30 i matsalen för inskrivna elever som önskar äta och har föranmält detta. Elever som skall äta behöver komma 07:25.

Alla som kommer efter 07:30 går ut på en kort rast tillsammans med en pedagog

Skoldagen börjar 08:00.

Innan 07:50 är endast dörren till Fritids upplåst, så vi vet vilka som finns i våra lokaler.

16:00 samlas alla  Fritidsavdelningen Europa.

Barn som är kvar efter 17:00 får frukt.

Fritids stänger kl 17:30

TELEFONNUMMER

Förskoleklass och fritids: 08-5230 2901 | 076- 64 83 649

Årskurs 1 och Fritids 1-2:  08-5230 2908

Årskurs 3 och Fritids miniklubben: 08-5230 2935 | 076-6483 849

Fritidsklubben:  08-5230 6627 | 076-72 18 996

Bild på Sara Fryxell Larsson

Sara Fryxell Larsson

Fritidslärare, Arbetslagsledare E-post: sara.larsson-fryxell@sodertalje.se
Bild på Johan Jivengård

Johan Jivengård

Lärare Idrott & Fritids E-post: johan.jivengard@sodertalje.se
Bild på Rita Dighzarian

Rita Dighzarian

Lärare Fritids E-post: rita.dighzarian@sodertalje.se
Bild på Jenna Heiska

Jenna Heiska

Fritids 1-3 E-post: jenna.heiska@sodertalje.se
Bild på Camilla Vaittinen

Camilla Vaittinen

Fritids Förskoleklass E-post: camilla.vaittinen@sodertalje.se
Bild på Wilma Nordqvist

Wilma Nordqvist

Fritids Klubben E-post: wilma.nordqvist@sodertalje.se
Bild på Helena Melkemichel

Helena Melkemichel

Fritids E-post: helena.melkemichel@sodertalje.se
Bild på Olle Dahlström

Olle Dahlström

Elevassistent E-post: olle.dahlström@sodertalje.se
Bild på Eva Yacoub

Eva Yacoub

Fritids Förskoleklass E-post: eva.yacoub@sodertalje.se
Bild på Jessica Åström Larsson

Jessica Åström Larsson

Fritids Miniklubben E-post: jessica.astrom@sodertalje.se
Bild på Yelda Mousa

Yelda Mousa

Fritids Förskoleklass E-post: yelda.mousa@sodertalje.se

Uppdraget

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.

Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv

skolverket.se/skolformer/fritidshem.