Händer på Igelsta

Covidinformation

2021-03-22

På grund av personalbrist så kommer F-3, fritidshemmet och fritidsklubben på Igelsta grundskola att hålla stängt under vecka 12, dvs 22-26/3.

Skolan erbjuder akut barnomsorg för vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga yrken. OBS! För att erbjudas akut barnomsorg behöver båda vårdnadshavare arbeta inom ett samhällsviktigt yrke.

Vårdnadshavare som stannar hemma med sitt/sina barn under veckan med distansundervisning får ersättning för tillfälligt vård av barn (VAB) när det är så huvudmannen beslutar att barnens skola ska stänga. Ersättningen blir ca 90% från Försäkringskassan.

Är ditt barn inskrivet på fritids så kommer en veckas avgift för barnomsorg att dras av på nästa faktura.

Ni har möjligheten att beställa lunch för era barn för perioden 22/3-26/3 Detta gäller givetvis bara elever i f-3, (mellanstadiet och högstadiet äter som vanligt i skolan.) Detta måste göras varje dag innan 9.30 via mail till lotta.renberg@sodertalje.se.

För frågor kontakta:
Rektor Kremena Söderström
Kremena.soderstrom@sodertalje.se,
Telefonnummer: 08- 523 03 001

Biträdande rektor Zara Liefvergren
Zara.liefvergren@sodertalje.se
Telefonnummer: 08- 523021 96