Om skolan

Kunskap och lärlust i centrum.

Eleverna på Igelsta grundskola har en varierad undervisning där deras intressen, erfarenheter och kunskaper är utgångspunkten. Lärarna samarbetar för att på bästa sätt stödja elevernas lärande, och alla på skolan arbetar hårt och målmedvetet för att ge varje elev precis vad hen behöver för att lära och utvecklas!

Klassrummen på Igelsta grundskola är utrustade för att vara inbjudande och kreativa lärmiljöer. Projektrum, slöjd- bild och musiksalar och ett fantastiskt bibliotek lockar till nyfikenhet, lärlust och kreativitet.

Digitala verktyg används på ett sätt som stödjer elevernas lärande, och elevgrupperna är flexibla och varieras efter behov.

Om du vill veta mer om skolan, kan du kolla in våra reklamfilmer gjorda av elever i klass 8.