Om skolan

Här får du det du behöver.

Vi är en skola med elever från vitt skilda bakgrunder, med en gemensam grund i det svenska språket och en kunskapsförmedling som erbjuder eleverna ett sammanhang de kan växa och utvecklas i.

Vår skola har en hög andel behöriga lärare som samarbetar för att driva förändring och förbättring så att alla elever skall gå från grundskolan med förutsättningar att gå till en vidareutbildning som passar dem.

Eleven skall få den bästa tänkbara utbildningen genom metoder där vi samarbetar i lärandet, bedömer rättvist och kompetent med ett arbetssätt där språk och kunskapsutveckling går hand i hand.

Med fasta ramar och en konsekvent och detaljerad uppföljning skall alla elever känna att skolan bryr sig om dem och deras behov.