Järna grundskola, Eneskolan och Tavestaskolan

Järna grundskola består av två skolor: Eneskolan och Tavestaskolan .

En skola blir två

Den första februari 2018 delades Järna grundskola upp i två rektorsområden. Detta innebär att varje skola har sin egen rektor.

Tavestaskolan

Tavestaskolan är en F–5-skola med 359 elever som är indelade i två arbetslag. I dessa samarbetar lärare, fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare. Vi har på så vis en pedagogisk helhetssyn kring barnen och tar till vara varandras kompetenser. Det finns fyra fritidshemsavdelningar, förskoleklass–år 3 på Tavestaskolan.

Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola med 515 elever. Personalen arbetar i ett arbetslag. Där samarbetar lärare, fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare. Vi strävar efter att i lämpliga sammanhang arbeta över gränserna med barnen i olika åldrar. Vi har på så vis en pedagogisk helhetssyn kring barnen och tar tillvara varandras kompetenser.

Det finns en fritidshemsavdelning på Eneskolan.

Skolan är indelad i fem arbetslag om 8–10 lärare, vilka fyra arbetslag arbetar i år 6 till år 9. År F till fem är ett arbetslag. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten.