Järna grundskola, Eneskolan och Tavestaskolan

Järna grundskola består av två skolor: Eneskolan och Tavestaskolan .

En skola blir två

Den första februari 2018 delades Järna grundskola upp i två rektorsområden. Detta innebär att varje skola har sin egen rektor.

Tavestaskolan

Tavestaskolan är en F–5-skola med 359 elever som är indelade i två arbetslag. I dessa samarbetar lärare, fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare. Vi har på så vis en pedagogisk helhetssyn kring barnen och tar till vara varandras kompetenser. Det finns fyra fritidshemsavdelningar, förskoleklass–år 3 på Tavestaskolan.

Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola med 515 elever. Personalen arbetar i ett arbetslag. Där samarbetar lärare, fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare. Vi strävar efter att i lämpliga sammanhang arbeta över gränserna med barnen i olika åldrar. Vi har på så vis en pedagogisk helhetssyn kring barnen och tar tillvara varandras kompetenser.

Det finns en fritidshemsavdelning på Eneskolan.

Skolan är indelad i fem arbetslag om 8–10 lärare, vilka fyra arbetslag arbetar i år 6 till år 9. År F till fem är ett arbetslag. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten.

Trevlig sommar

Vi önskar alla ett härligt sommarlov

Välkomna tillbaka i höst.

Höstterminen börjar den 15 augusti
kl. 8:00 på Eneskolan och 8:10 på Tavestaskolan