Järna grundskola

Järna grundskola består av två skolor: Tavestaskolan  och Eneskolan.

Tavestaskolan

Tavestaskolan är en F–5-skola med 359 elever som är indelade i två arbetslag. I dessa samarbetar lärare, fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare. Vi har på så vis en pedagogisk helhetssyn kring barnen och tar till vara varandras kompetenser. Det finns fyra fritidshemsavdelningar, förskoleklass–år 3 på Tavestaskolan.

Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola med 515 elever. Personalen arbetar i ett arbetslag. Där samarbetar lärare, fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare. Vi strävar efter att i lämpliga sammanhang arbeta över gränserna med barnen i olika åldrar. Vi har på så vis en pedagogisk helhetssyn kring barnen och tar tillvara varandras kompetenser.

Det finns en fritidshemsavdelning på Eneskolan.

Skolan är indelad i fem arbetslag om 8–10 lärare, vilka fyra arbetslag arbetar i år 6 till år 9. År F till fem är ett arbetslag. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten.

Lärplattformen

Det är fortfarande vårdnadshavare som har problem med inloggningen till Lärplattformen.

Ni som har detta problem kan maila mig så skickar jag det vidare till dem som kan lösa problemet.

stig.priven@sodertalje.se

Dagens skolmat
  • Måndag - Vecka 17 2017-04-24 00:00 Kalkongryta med kokt potatis/korn.
    Kikärtsgryta Chana Masala med korn.
    Dagens soppa.