Järna grundskola

Järna grundskola är nu två skolor: Eneskolan och Tavestaskolan .

En skola blir två

Den första februari 2018 delades Järna grundskola upp i två rektorsområden. Detta innebär att varje skola har sin egen rektor.

Här nedan finns nu länkar till skolornas egna sidor.