Järna grundskola

Järna grundskola består av två skolor: Tavestaskolan  och Eneskolan.

En skola blir två

Den första februari 2018 delades Järna grundskola upp i två rektorsområden. Detta innebär att varje skola har sin egen rektor.
Skolledningen på respektive skola kommer att fortsätta att träffas regelbundet för att bibehålla samarbete och samordna mellan skolorna.

Tavestaskolan

Tavestaskolan är en F–5-skola med 359 elever som är indelade i två arbetslag. I dessa samarbetar lärare, fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare. Vi har på så vis en pedagogisk helhetssyn kring barnen och tar till vara varandras kompetenser. Det finns fyra fritidshemsavdelningar, förskoleklass–år 3 på Tavestaskolan.

Eneskolan

Eneskolan är en F–9-skola med 515 elever. Personalen arbetar i ett arbetslag. Där samarbetar lärare, fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare. Vi strävar efter att i lämpliga sammanhang arbeta över gränserna med barnen i olika åldrar. Vi har på så vis en pedagogisk helhetssyn kring barnen och tar tillvara varandras kompetenser.

Det finns en fritidshemsavdelning på Eneskolan.

Skolan är indelad i fem arbetslag om 8–10 lärare, vilka fyra arbetslag arbetar i år 6 till år 9. År F till fem är ett arbetslag. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten.

Dagens skolmat på Eneskolan
  • Tisdag - Vecka 17 2018-04-24 00:00 Pastagratäng med broccoli
    Vegetarisk nasi goreng med matvete
    Dagens soppa
Dagens skolmat på Tavestaskolan

Vi har brist på vikarier.

Är du intresserad av att hjälpa oss genom att komma och vikariera när lärare är borta? kontakta då skolexpeditionen.
Eneskolan 08-523 040 94
Tavestaskolan 08-523 017 06