Lina grundskola

Lina grundskola är en F–9-skola med cirka 350 elever. Vi är organiserade från förskoleklass till år 9 i åldershomogena grupper.

Arbetslagens personal är organiserade runt gemensamma elever. Elevhälsoteamet   tillsammans med resursteamet arbetar främjande och framåtsyftande med elevhälsan för skolans alla elever. Även trygghetsgruppen arbetar skolövergripande. Skolledningen består av rektor, administrativ chef och biträdande rektor.