Lina grundskola

KOMMUNAL Lina grundskola är en F–9-skola med cirka 350 elever. Vi är organiserade från förskoleklass till år 9 i åldershomogena grupper.

Arbetslagens personal är organiserade runt gemensamma elever. Elevhälsoteamet tillsammans med resursteamet arbetar främjande och framåtsyftande med elevhälsan för skolans alla elever. Även trygghetsgruppen arbetar skolövergripande. Skolledningen består av rektor, administrativ chef och biträdande rektor.

 

Föräldrakväll på Lina grundskola

 

Onsdag 19 april kl 18.00 är alla föräldrar till elever i årskurs 4-9 välkomna på en föreläsning om sociala medier och kränkningar på nätet.

 Vi har bjudit in Niclas Ottosson som bl a har arbetat med Rädda Barnen och föreläst i detta ämne i många år.

 Våra barn och ungdomar tillbringar idag mycket tid till att vara ute på nätet. Allt är inte bara positiva händelser och vi vet att många konflikter startar där, och man vet heller inte alltid med vem man skriver och chattar med.

 Alla elever årskurs 4-9 kommer att få samma föreläsning under denna skoldag. Gå gärna in på www.nexpo.se om du vill veta mer om Niclas Ottosson.

 Varmt välkomna!

Skolledning och personal.