Fritids

Lina grundskolas fritidshem arbetar efter de mål som är skrivna i läroplanen (Lgr 11). Vi arbetar mycket med skapande där barnen får använda fantasin och utveckla sina konstnärliga förmågor.


Vi har fasta aktiviteter varje dag där en ansvarig pedagog leder barngruppen.Exempel på våra aktiviteter kan vara, pyssel, skapande, bakning, idrott och hälsa, lekar, spel och mycket mer.

Fritids har öppet varje dag mellan kl. 06.00 och 17.30.