Läsårstider Lina grundskola

Uppgifter om skolans egna studiedagar som inte syns i de kommungemensamma läsårstiderna: