Läsårstider Lina grundskola

Uppgifter om skolans egna studiedagar som inte syns i de kommungemensamma läsårstiderna:

Studiedag ht 16, 16 november

Avslutning tisdag den 20 december kl 08.15. Fackeltåg runt skolan och samling vid scenen, därefter går eleverna till klassrummen.