Personal

Kontaktuppgifter för personal på Lina grundskola:

Rektor Claes Eriksson

claes.eriksson@sodertalje.se

08-5230 1577

Bitr.rektor Johan Bråthen

johan.brathen@sodertalje.se

08-5230 2283

Bitr. rektor Petra Fasth

petra.fasth@sodertalje.se

08-5230 1393

Expedition och Administrativ chef Vienna Makdisi

vienna.makdisi@sodertalje.se

08-5230 1303

Kurator Charlotte Ekeroth

charlotte.ekeroth@sodertalje.se

08-5230 1399

Skolsköterskan Birgitta Calais

birgitta.calais@sodertalje.se

08-5230 2364

SYV Birgitta Thernström

birgitta.thernstrom@sodertalje.se

08-5230 4950

Fritids F-1

08-5230 1322

Fritids 2-6

08-5230 7116

08-5230 7119