Vår profil

Lina grundskola – en läsande lärande skola. På Lina grundskola vet vi att en god läsförmåga är avgörande för elevens möjlighet att utveckla sina kunskaper. Därför arbetar vi språkutvecklande i alla skolans ämnen.

Genom att vi har särskilt fokus på läsning stärker vi våra elevers lärande. Skolan värnar mycket om vårt skolbibliotek, där vi har en heltidsanställd bibliotekspedagog. En god läsförmåga ger läslust. Läslust ger kunskaper. Kunskaper ger möjligheter. Så förbereder vi våra elever för framtiden.

Flexibilitet, samarbete och tydligt elevfokus är kännetecknande för Lina grundskola som är en F–9-skola med fem arbetslag belägen i ett naturskönt område i Södertälje med närhet till skog och natur.