Fritids

Verksamheten omfattar barn från förskoleklass till och med årskurs 6.

Öppettider:  06.00-17.30
Kontaktuppgifter: 06.00–07.30 tfn08-52303817
                               08.00–14.00 tfn 08-52303804 
                               14.00–17.30 tfn 08-52303817

Det finns möjlighet att skicka sms till 076-1049742

Frukost serveras 07.15 i matsalen för dem som har morgonfritids.
Mellanmål serveras i matsalen mellan 13.30 och 14.20.

Fritids har egna lokaler bredvid skolan och har skogen in på knuten. Varje dag erbjuder vi olika lekmiljöer inomhus och lekar utomhus, vi har också tillgång till en idrottshall. En gång i veckan går alla ut i skogen för lek, upplevelser och sagostund.