Personal

Kontaktuppgifter för personal på Mölnboskolan:

Åsa Stenberg, rektor: 08-523 061 15
asa.stenberg@sodertalje.se

Gunilla Anundsson Exp 08-523 038 04
gunilla.anundsson@sodertalje.se

Sjuk-/Frånvaroanmälan av elev 08-523 037 91

Lärarrum 08-523 037 91

Skolsköterska Christina Koernig 08-523 037 86
Måndag 8.00-16.00
christina.koernig@sodertalje.se

Skolkurator Margareta Näsström 08-523 037 82
Måndag 8.00-16.00
margareta.nasstrom@sodertalje.se

Specialpedagog Maria Gustavsson 08-523 025 89

maria.gustavsson@sodertalje.se

Dessa personer kan nås på följande
telnr: 08-523 037 91 eller 08-523 038 04

 

Bibliotek
08-523 037 87

e-post till skolan molnboskolan@sodertalje.se

e-post till förskolan molnboskogensforskola@sodertalje.se