Vår profil

Vår vision: Låt alla sinnen leva – varje barn har unika möjligheter.

Vår ledstjärna är att få eleven att komma till insikt om sitt eget lärande och vilka verktyg och strategier som passar bäst för den eleven. Ett metodiskt verktyg för detta är det som vi kallar för Elevens bok, vilken också fungerar som en portfoliomodell. Att skapa en optimal lärande miljö är en ständigt pågående process i vilken trivsel i lokaler och kontinuitet i grupptrygghet och vuxenrelationer ligger som bas.

I skogen finns mycket av själva livet, ett fantastiskt underlag för lärande. Därför har vi lärande uterum i vilka vi tillbringar mycket tid.

Att personalen mår bra och i och med detta är goda förebilder i vår strävan att skapa en positiv framtidstro för varje elev. Vår ambition är att eleven har insikt om varför den går i skolan och rår sin egen arbetsmotor. Att ständigt arbeta med vår gemensamma värdegrund, tolerans och rätten att vara annorlunda.