Oxbacksenheten

Oxbacksenheten är en kommunal grundskola med cirka 720 nyfikna och vetgiriga elever i förskoleklass upp till årskurs 9. Enheten är uppdelad i två skolor, där årskurs F-3 har sina lokaler i en av kommunens äldsta skolor, Oxbacksskolan, och årskurs 4-9 finns i Mariekällskolan.

 

Vi lär oss för livet - tillsammans lyckas vi!

 

På skolan arbetar en engagerad och kompetent personalgrupp om cirka 80 personer inom de olika verksamheterna. 

Vår målsättning är att alla barn får den hjälp och det stöd de behöver för att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Skolans mål och arbete beskrivs i vårt systematiska kvalitetsarbete, där de nationella och kommunala målen prioriteras och konkretiseras.

Vi eftersträvar att tillsammans med elever och föräldrar utveckla vår skola och vårt arbete i linje med de mål som är formulerade i styrdokumenten. Här ska varje elev känna att de lyckas!

Kontakt

Expedition

08-523 013 77

oxbacksskolan@sodertalje.se

 

Administratör

Åsa Tveit Jakobsson

08-523 013 77

asa.tveitjakobsson@sodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Lena Youssef

08-523 014 75

lena.youssef@sodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs F-3 och fritidshem

Lina Olofsson

08-523 066 99

lina.olofsson@sodertalje.se

 

Biträdande rektor årskurs 4-6 och fritidsklubb

Daniella Lööf

08-523 049 65

daniella.loof@sodertalje.se

 

Fritidshem

Mikaela Winsnes

076-648 04 48

mikaela.winsnes@sodertalje.se

 

Fritidsklubb

Bassam Masso

076-648 04 22

bassam.masso@sodertalje.se

 

Isa Demir

isa.demir@sodertalje.se

 

Elevhälsa

Skolkurator

Havjin Mohammadpour

08-523 045 62

havjin.mohammadpour@sodertalje.se

 

Skolsköterska

Oxbacksskolan

Margita Marmtoft

08-523 067 35

margita.marmtoft@sodertalje.se

 

Mariekällskolan

Petra Alfredsson

08-523 016 87

petra.tallberg-alfredsson@sodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Felicia Ekfeldt

08-523 043 46

felicia.ekfeldt@sodertalje.se

 

Vaktmästeri

Oxbacksskolan

Lottis Ekman

08-523 014 84

lottis.ekman@sodertalje.se

 

Mariekällskolan

Charles Gozi

08-523 010 56

charles-gozi.a.onyeajunwanne@sodertalje.se

 

Michael Persson

08-523 010 88

michael.persson@sodertalje.se