Läsårstider Oxbacksskolan

Uppgifter om egna studiedagar (exkl de kommungemensamma):

5 december

Aktuellt i december:
Terminsavslutning torsdag 20 december