Vår profil

Oxbacksenheten - Vi lär oss för livet -tillsammans lyckas vi!

Oxbacksenhetens vision: Vi lär oss för livet - tillsammans lyckas vi! 

Vår vision handlar om att varje elev blir sedd och respektfullt bemött utifrån sina egna unika förutsättningar. Mötet mellan olika individer berikar och leder till utveckling. Genom samtal skapas positiv förväntan på alla elevers möjligheter till lärande och utveckling men också en nyfikenhet för alla människors olikheter och förutsättningar. På Oxbacksenheten arbetar vi för att skapa en undervisning av hög kvalité där varje individ utvecklas utifrån sina förutsättningar. Den pedagogiska relationen sinsemellan elev och lärare är av stor vikt för att möjliggöra ett gott lärande. Vår verksamhet genomsyras av en inkluderande undervisningsmiljö, där elever och pedagoger utvecklas och utmanas tillsammans. 

Vi eftersträvar en målstyrd, utmanande och varierande undervisning som genomsyras av ömsesidig respekt samt god arbetsro. 

Förutsättningarna för ovanstående är: 

·     Utmanande, varierad och målstyrd undervisning, ömsesidig respekt och arbetsro. 

·     God relationell kompetens 

·     Flerlärarskap 

·     Gemensam lektionsstruktur 

·     Ett reflekterande förhållningssätt 

·     Ett kontinuerligt trygghetsarbete