Pershagenskolan

Pershagenskolan

Pershagenskolan är en attraktiv skola som ligger i ett naturskönt område nära både skog och hav. Vi är en F-9 skola med strax över 500 elever och ca 60 st skickliga medarbetare.

Våra studiemotiverade elever ligger ständigt i topp i Södertälje vad gäller genomsnittligt meritvärde (avgångsbetyg). Förutom god undervisning och höga resultat är studiero- och trygghet något som vi arbetar kring på många olika sätt, ett litet men viktigt exempel på det är att vi är en mobilfri skola.

Pershagenskolans skolmat
Kontakt

Expedition

08-523 032 34

pershagenskolan@sodertalje.se

Skolledning

Rektor

Morgan Damberg

08-523 067 47

morgan.damberg@skolasodertalje.se

Biträdande rektor med ansvar för F-3, fritidshem och klubben

Kerstin Lindström 

08-523 049 96

kerstin.b.lindstrom@skolasodertalje.se

Biträdande rektor med ansvar för år 4-9

Chrisoula Lezis Israelsson,  

08-523 038 67

Chrisoula.Lezis@skolasodertalje.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Gunilla Holmqvist

08-523 022 36

gunilla.holmqvist@skolasodertalje.se

Skolkurator

Eva Curtin

08-523 026 19

eva.curtin@skolasodertalje.se

Studie- och yrkesvägledare

Eva-Karin Andersson 

eva.karin.andersson@skolasodertalje.se

08- 523 029 76

Vaktmästeri

Stefan Engman

stefan.engman@skolasodertalje.se

08-523 049 93