Läsårstider

Här hittar du information om Pershagensskolans specifika läsårsdata.

Höstterminen 2018

 • 15 augusti             Elevstart kl. 08.30 vid flaggstången
 • 19 september        Lovdag (studiedag för lärare)
 • 24 september        ½ lovdag efter kl 12.00
 • 29 oktober             Lovdag (studiedag för lärare) 
 • 30 oktober             Lovdag (studiedag för lärare)
 • 31 oktober             Lovdag (studiedag för lärare)
 • 01 november         Lovdag 
 • 02 november         Lovdag
 • 04 december         ½ lovdag efter kl 12.00
 • 21 december         Julavslutning

 

Vårterminen 2019

 • 08 janurari           Lovdag (studiedag för lärare) 
 • 09 januari            Lovdag (studiedag för lärare) 
 • 10 januari            Elevstart med skoldag enligt schema
 • 13 februari           Lovdag (studiedag för lärare) 
 • 25 febr-1 mars     Sportlov
 • 12 mars                ½ lovdag efter kl 12.00
 • 15-22 april            Påsklov
 • 01 maj                  Lovdag
 • 20 maj                  ½ lovdag efter kl 12.00
 • 30-31 maj             Lovdag
 • 06-07 juni             Lovdag
 • 12 juni                  Sommaravslutning
 • 13-17 juni             Studiedagar för lärare