Läsårstider

Följande datum och tider gäller för Pershagenskolan. För kommunens gemensamma läsårstider följ länken Läsårstider kommunala grundskolor.

 

 

HÖSTTERMINEN -21

 

12-13/8

Kompetensutvecklingsdag för all personal

Klubben och fritidshemmen är stängda

16/8

Introduktion för nya elever i år 1-9

Kl 10:00 – ca 10:45

17/8

Skolstart elever

kl 08:15 fram till lunch*

13-15/9

Utvecklingssamtalsdagar

Undervisningen slutar efter lunch*

23/9

Kompetensutvecklingsdag för lärare

Skolan är stängd*

18/10

Halv kompetensutvecklingsdag för lärare

Skolan är stängd efter lunch*

1-5/11

Höstlov

Skolan är stängd*

23/11

Kompetensutvecklingsdag för lärare

Skolan är stängd*

16/12

Halv kompetensutvecklingsdag för lärare

Skolan är stängd efter lunch*

22/12

Terminsavslutning

Eleverna slutar efter lunch*

 

 

VÅRTERMINEN -22

 

10/1

Kompetensutvecklingsdag för all personal

Klubben och fritidshemmen är stängda

11/1

Terminsstart

Skoldag enligt ordinarie schema

7-9/2

Utvecklingssamtalsdagar

Undervisningen slutar efter lunch*

17/2

Kompetensutvecklingsdag för lärare

Skolan är stängd*

28/2-1/3

Sportlov

Skolan är stängd*

9/3

Halv kompetensutvecklingsdag för lärare

Skolan är stängd efter lunch*

11-15/4

Påsklov

Skolan är stängd*

27/4

Kompetensutvecklingsdag för lärare

Skolan är stängd*

19/5

Halv kompetensutvecklingsdag för lärare

Skolan är stängd efter lunch*

10/6

Skolavslutning

Undervisningen slutar efter lunch*

*Fritidshemmen och Klubben är öppna