Ronnaskolan

Ronnaskolan är en F-9-skola med ca 700 elever och är en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare är skickliga och engagerade.

Ronnaskolan – per lingua et scientia ad astra 
(Genom språk och vetenskap mot stjärnorna)

Vi verkar i en mångkulturell miljö och har förmånen att få arbeta med människor från många olika länder vilket ger skolan en enorm dynamik. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare är skickliga, engagerade och hängivna.

Vi arbetar i ett nära samarbete med Stockholms universitet när det gäller pedagogisk utveckling, och har också ett starkt nätverk kring våra elever med specialpedagoger, stormentorer och annan elevhälsopersonal.

Verksamhetsidé

På Ronnaskolan ska du känna att du blir sedd.

Förutsättningen för detta är att vi ser och bemöter varje elev med respekt utifrån sina deras förutsättningar. Mötet mellan olika individer berikar till utveckling. Genom samtal skapas en positiv förväntan och nyfikenhet för alla människors olikheter och individens förutsättningar.

På Ronnaskolan arbetar vi med språket som nyckel till kunskapsinhämtning.

Förutsättningen för detta är att vi

  • har två lärare i klassrumet
  • har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
  • har kvalitet i undervisningen genom att undervisningen är målstyrd, utmanande, har en variation i innehåll och metod samt kännetecknas av arbetsro och en ömsesidig respekt mellan lärare och elev.

 

Läxhjälp

Hos oss på Ronnaskolan erbjuds resultatfokuserad läxhjälp såväl under skoltid som efter ordinarie undervisningstid. Arbetet utförs av skolans egna lärare och av studerande från lärarhögskolan.