Ronnaskolan

Ronnaskolan är en F-9-skola med cirka 700 elever, och är en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Våra elever är ambitiösa och intresserade, och våra lärare är skickliga och engagerade.

 

Per lingua et scientia ad astra

(Genom språk och vetenskap mot stjärnorna)

 

Vi verkar i en mångkulturell miljö och har förmånen att få arbeta med människor från många olika länder, vilket ger skolan en enorm dynamik. Våra elever är ambitiösa och intresserade, och våra lärare är skickliga, engagerade och hängivna.

Vi arbetar i ett nära samarbete med Stockholms universitet när det gäller pedagogisk utveckling, och har också ett starkt nätverk kring våra elever med specialpedagoger, stormentorer och annan elevhälsopersonal.

 

Verksamhetsidé

På Ronnaskolan ska du känna att du blir sedd.

Förutsättningen för detta är att vi ser och bemöter varje elev med respekt, utifrån deras förutsättningar. Mötet mellan olika individer berikar utveckling. Genom samtal skapas en positiv förväntan och nyfikenhet för alla människors olikheter och individens förutsättningar.

 

På Ronnaskolan arbetar vi med språket som nyckel till kunskapsinhämtning.

Förutsättningen för detta är att vi:

  • har två lärare i klassrummet,
  • har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, och
  • har kvalitet i undervisningen, genom att undervisningen är målstyrd, utmanande, har en variation i innehåll och metod samt kännetecknas av arbetsro och en ömsesidig respekt mellan lärare och elever.
Kontakt

Expedition

08-523 045 60

ronnaskolan@sodertalje.se

 

Administrativ chef

Joakim Brunnström

08-523 013 30

joakim.brunnstrom@sodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Mattias Aho

08-523 013 58 

mattias.aho@sodertalje.se

Biträdande rektor lågstadiet, fritids och förskoleklass

Jeanette Holm

08-523 064 30

jeanette.holm@sodertalje.se

Biträdande rektor mellanstadiet

Fima George

08-523 062 03

fima.george@sodertalje.se

 

För frågor rörande högstatiet var vänlig kontakta rektor Mattias Aho.

 

Fritidshem

Mariana Alkhoury

08-523 018 38

mariana.alkhoury@sodertalje.se

 

Fritidsklubb

Diana Can

08-523 012 64

diana.can@sodertalje.se

 

Elevhälsa

Skolkurator

Sin Yee Yip

08-523 017 72

sinyee.yip@sodertalje.se

 

Skolsköterskor

Martina Thelander

08-523 064 74

martina.thelander@sodertalje.se

 

Aleksandra Dinic

08-523 013 63

aleksandra.dinic@sodertalje.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Florence Selo

08-523 013 54

florence.selo@sodertalje.se

 

Vaktmästeri

Kiork Manokian

08-523 013 64

kiork.manokian@sodertalje.se