Ronnaskolan

Ronnaskolan är en F-9-skola med ca 750 elever, och är en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare skickliga, engagerade och hängivna.

Ronnaskolan – per lingua et scientia ad astra 
(Genom språk och vetenskap mot stjärnorna)

Vi verkar i en mångkulturell miljö, och har förmånen att få arbeta med människor från många olika länder, vilket ger skolan en enorm dynamik. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare skickliga, engagerade och hängivna.

Vi arbetar i ett nära samarbete med Stockholms universitet när det gäller pedagogisk utveckling, och har också ett starkt nätverk kring våra elever med specialpedagoger, elevcoacher, ungdomscoacher och annan elevhälsopersonal.

Verksamhetsidé

På Ronnaskolan ska du känna att du blir sedd.

Förutsättningen för detta är att vi 

  • ser och bemöter varje elev med respekt och utifrån sina egna unika förutsättningar. Mötet mellan olika individer berikar till utveckling. Genom samtal skapas en positiv förväntan och nyfikenhet för alla människors olikheter och individens förutsättningar.

På Ronnaskolan arbetar vi med språket som nyckel till kunskapsinhämtande.

Förutsättningen för detta är att vi

  • har två lärare i varje klassrum,
  • har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
  • har kvalitet i undervisningen (Undervisningen är målstyrd, utmanande och har en variation i innehåll och metod samt kännetecknas av arbetsro och en ömsesidig respekt mellan lärare och elev).

 

Läxhjälp

Hos oss på Ronnaskolan erbjuds resultatfokuserad läxhjälp i samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen, som är en icke vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis och strukturerad läxhjälp.

Mer information om Läxhjälpen