Vår profil

Ronnaskolan har ett väl utvecklat samarbete med Stockholms universitet angående ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta förhållningssätt är oerhört värdefullt för våra elever, och gynnar alla elevers inlärning, oavsett ursprung.

Se gärna en liten film om detta här: 

 

Och en lite längre film här: