Rosenborgsenheten

Rosenborgsenheten – Här finns Södertäljes Idrotts- och musikklasser! Hit söker du om du har ett brinnande intresse för idrott eller musik!

Rosenborgsenheten är en F–9-skola som ligger centralt i Södertälje.

Rosenborgsenheten är uppdelad i två skolor under ledning av samma rektor; Majtorpskolan årskurs F–3 och fritidshem samt Rosenborgskolan årskurs 4–9. På Rosenborgskolan finns även grundsärskola och en kommunal övergripande särskild undervisningsgrupp (KÖSU).

Skolstart läsår 21/22

Nya elever kommer bli kontaktade innan skolstart om ni inte redan varit i kontakt med oss.

11-12 augusti - Planeringsdag (Fritids och Klubben stängd)

Majtorpskolan

Tisdag den 17 augusti kl. 8.15 är alla elever varmt välkomna tillbaka till skolan. Vi samlas på skolgården. Alla elever slutar 14.00 den dagen och de elever som har skolbarnsomsorg går till fritids när skoldagen är slut.

Onsdag den 18 augusti kl. 8.15-14.00

Torsdag den 19 augusti läser enligt schema

Rosenborgskolan

Tisdag den 17 augusti kl. 8.30 är alla elever varmt välkomna tillbaka till skolan. Alla elever slutar 14.00 den dagen och de elever som har skolbarnsomsorg går till klubben när skoldagen är slut.

7a börjar den 16 augusti med vandring, samling på skolgården kl. 8.00. Mer information om vandring skickas ut i början av augusti.

Grundsärskolan samlas i särskolans lokaler, börjar kl. 8.00 T-klasserna slutar kl. 12.30 och S-klasserna kl. 13.30.

Kösu samlas i sina lokaler i B,C-huset

Åk 4-6 samlas på skolgården utanför B-huset

Åk 7-9 samlas i klassrummen i A-huset (lappar för respektive klass finns uppsatta)

Onsdag den 18 augusti kl. 8.30-14.00

Torsdag den 19 augusti läser enligt schema

Matsedel Rosenborgsenheten