Rosenborgsenheten

Rosenborgsenheten – Här finns Södertäljes Idrotts- och musikklasser! Hit söker du om du har ett brinnande intresse för idrott eller musik!

Rosenborgsenheten är en F–9-skola som ligger centralt i Södertälje.

Rosenborgsenheten är uppdelad i två skolor under ledning av samma rektor; Majtorpskolan årskurs F–3 och fritidshem samt Rosenborgskolan årskurs 4–9. På Rosenborgskolan finns även grundsärskola och en kommunal övergripande särskild undervisningsgrupp (KÖSU).

Matsedel Rosenborgsenheten