Rosenborgsenheten

Rosenborgsenheten – Idrotts- och musikskolan i Södertälje. Rosenborgsenheten kan stoltsera med att hysa Södertäljes musikklasser och idrottsklasser.

Rosenborgsenheten är en F–9-skola samt särskola med 769 elever och 113 personal.

Rosenborgsenheten har en bred verksamhet med både grundsärskola och kommunövergripande klasser för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Denna bredd ser vi som en styrka och stor tillgång.

Rosenborgsenheten är uppdelad i två skolor under ledning av samma rektor; Majtorpskolan årskurs F–3 och Rosenborgskolan årskurs 4–9. 

Ansök om plats inför läsåret 2019/2020

Förskoleklass

Den 1 januari öppnar en e-tjänst för att ansöka till förskoleklass i Södertäljes grundskolor. Ansökningstiden pågår till och med den 31 januari 2019.

Välkommen till Majtorpskolan på öppet hus onsdagen den 16 januari kl.18.00-19.00.

Här kan du läsa mer om skolplacering

Vid frågor kontakta Kontaktcenter eller kommunens funktionsbrevlåda

val-av-skola@sodertalje.se

Matsedel Rosenborgsenheten