Läsårstider Rosenborgsenheten

Studiedagar

Höstterminen 2019

19 september studiedag

15 oktober studiedag från kl. 12:00

20 november studiedag

16 december studiedag från kl. 12:00

Vårterminen 2020

12 februari studiedag

16 mars studiedag från kl 12:00

19 maj studiedag från kl 12:00