Läsårstider Rosenborgsenheten

Studiedagar

Höstterminen 2020

Planeringsdag (Fritids och Klubben stängd) 11-12 augusti

Start 17 augusti

22 september studiedag

16 december studiedag

Avslutning 18 december

Vårterminen 2021

Start 11 januari

3 maj studiedag

18 maj studiedag från kl 12:00

8 juni studiedag

Avslutning 11 juni