Läsårstider Rosenborgsenheten

Studiedagar

Höstterminen 2020

Planeringsdag (Fritids och Klubben stängd) 11-12 augusti

Start 17 augusti

Avslutning 18 december

22 september hel studiedag, fritids öppet
15 oktober halv studiedag (eleverna slutar efter lunch), fritids öppet
9 december halv studiedag (eleverna slutar efter lunch), fritids öppet
14 december hel studiedag, fritids öppet

Vårterminen 2021

Start 11 januari

29 mars studiedag från kl 12:00 (grundsärskolans fritids stängt från kl 12:00)

3 maj studiedag (grundsärskolans fritids stängt)

18 maj studiedag från kl 12:00

7 juni studiedag

Avslutning 11 juni