Personal

Kontaktuppgifter för personal på Rosenborgsenheten.

Sara Larsson 08-523 015 02
rosenborgsenheten@sodertalje.se

Camilla Grahn Kömi 08-523 015 01
rosenborgsenheten@sodertalje.se

Rektor

Andreas Hallström
08-523 014 30
andreas.hallstrom@sodertalje.se

Biträdande rektor 7-9

Åsa Borneland
08-52303261
asa.borneland@sodertalje.se

Biträdande rektor F-6

Jon Karlsson
08-523 023 21
jon.karlsson@sodertalje.se

Skolsköterska Rosenborgskolan
Kristina Hansson
08-523 015 06
kristina.hansson@sodertalje.se

Skolsköterska Majtorpskolan
Monica Andersson
08-523 017 92
monica.a.andersson@sodertalje.se

Kurator
Daniel Kriegelstein
08-523 014 50
daniel.kriegelstein@sodertalje.se