Personal

Kontaktuppgifter för personal på Rosenborgsenheten.

Expeditionen

Sara Larsson 08-523 015 02
rosenborgsenheten@sodertalje.se

Camilla Grahn Kömi 08-523 015 01
rosenborgsenheten@sodertalje.se

Ledning

Rektor

Cecilia Wallinder
08-523 015 00
cecilia.wallinder@sodertalje.se

Biträdande rektor F-6

Jon Karlsson
08-523 023 21
jon.karlsson@sodertalje.se

Biträdande rektor Särskolan

Maria Lundqvist 
08-523 061 14 
maria.lundqvist@sodertalje.se

Biträdande rektor Kösu

Irené Göransson
08-523 014 53
irene.goransson@sodertalje.se

Elevhälsa

Skolsköterska Rosenborgskolan
Kristina Hansson
08-523 015 06
kristina.hansson@sodertalje.se

Skolsköterska Majtorpskolan
Monica Andersson
08-523 017 92
monica.a.andersson@sodertalje.se

Kurator Rosenborgskolan
Thérèse Karner 
08-523 014 50 
therese.karner@sodertalje.se

Studie- & Yrkesvägledare, SYV

Studie- & Yrkesvägledare, SYV
Jeanette Nilsson 
08-523 060 63 
jeanette.nilsson@sodertalje.se

Bibliotek

Bibliotekspedagog

Angelica Adolfsson

angelica.adolfsson@sodertalje.se

Fritids

Fritids Majtorp

08-523 019 93

Klubben Rosenborg

08-523 019 15

Särskolan Rosenborg

08-523 061 36