Vår profil

Rosenborgsenheten idrotts- och musikskolan i Södertälje. Vi är det självklara valet för barn och ungdomar som vill kombinera sitt idrotts- eller musikintresse med sina studier.

Alla elever vill lyckas och de blir framgångsrika med vår professionella hjälp. Vi vill att alla våra elever i sin personliga utveckling får kunskaper som leder till att de blir aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (från Lgr 11, kap 1.) Vi som arbetar på Rosenborgsenheten vet att alla elever vill och kan lyckas i skolan och de blir framgångsrika med vår professionella hjälp. På skolan samarbetar vi för elevens bästa med kunskapsutveckling i fokus.

Rosenborgsenheten har en bred verksamhet med både grundsärskola och kommunövergripande klasser för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Rosenborgsenheten rymmer också Majtorpskolan och vi är stolta över vår fritidsverksamhet. Denna bredd ser vi som en styrka och stor tillgång.