Södertälje idrottsklasser

Alla som går i årskurs 3 eller 6 kan söka till Södertälje idrottsklasser, som finns på Rosenborgsenheten. I idrottsklasserna får grundskoleelever i årskurs 4–9 en utökad och fördjupad idrottsundervisning.

Vad är idrottsklasserna?

Vår inriktning är idrotten i all dess bredd från åk 4 och från åk 7 kan man välja att vidarutveckla sig i sin egen idrott i samarbete med Södertäljes idrottsklubbar. När du söker klubbprofil krävs att du är aktiv medlem i den idrottsföreningen. De idrotter vi erbjuder fördjupning inom är dans (Jam dansstudio), basket, fotboll, ishockey, simning, simhopp, innebandy och volleyboll.

Vi arbetar också mycket med ledarskap samt med hälsa och näringslära.

Vi följer läroplanen för grundskolan men schemat är anpassat för att ge plats åt mer idrott. Vi har i åk 4–6 50 min idrott per dag, 4 dagar per vecka. I åk 7–9 har vi 60 min pass med idrott 4 dagar i veckan, varav 2 tillfällen kan vara med idrottsföreningens tränare om du väljer en inriktning.

Antagning

Antagning till idrottsprofilen sker genom särskilda färdighetsprov/intervjuer. Kallelse och information om hur de går till skickas ut efter att vi fått in din ansökan.

Ansök

Nu är det dags att söka till Södertäljes idrottsklasser inför läsåret 2019/2020.

Kom på informationsträff i Rosenborgskolans matsal den 20 november kl.18.00 för dig som i höst börjar åk. 4 i och kl. 19.00 för dig som börjar åk. 7.

Sök senast den 30 november via följande länk: https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/260

Bild pÃ¥ Södertälje idrottsklasser

Södertälje idrottsklasser

Telefon: 08-523 031 06 E-post: sodertaljeidrottsklasser@sodertalje.se