Södertälje idrottsklasser

Alla som går i årskurs 3 eller 6 kan söka till Södertälje idrottsklasser, som finns på Rosenborgsenheten. I idrottsklasserna får grundskoleelever i årskurs 4–9 en utökad och fördjupad idrottsundervisning.

Vad är idrottsklasserna?

Vår inriktning är idrotten i all dess bredd från åk 4 och från åk 7 kan man välja att vidarutveckla sig i sin egen idrott i samarbete med Södertäljes idrottsklubbar. När du söker klubbprofil krävs att du är aktiv medlem i den idrottsföreningen. De idrotter vi erbjuder fördjupning inom är dans (Jam dansstudio), basket, fotboll, ishockey, simning, simhopp, innebandy och volleyboll.

Vi arbetar också mycket med ledarskap samt med hälsa och näringslära. Vi bjuder in till föreläsningar med spännande idrottspersonligheter eller idrottsexperter en gång per termin.

Vi följer läroplanen för grundskolan men schemat är anpassat för att ge plats åt mer idrott. Vi har i åk 4–6 50 min idrott per dag, 4 dagar per vecka. I åk 7–9 har vi 60 min pass med idrott 4 dagar i veckan, varav 2 tillfällen kan vara med idrottsföreningens tränare om du väljer en inriktning.

Antagning

Antagning till idrottsprofilen sker genom särskilda färdighetsprov/intervjuer. Kallelse och information om hur de går till skickas ut efter att vi fått in din ansökan. Färdighetsproven kommer att äga rum mellan v. 3-4 2018.

Ansökan inför HT-2018

Ansök genom att fylla i och skicka in blanketten till skolan senast den 30 november 2017 samt registrera önskat byte via e-tjänsten senast den 31 januari 2018.

(OBS! Ansökan måste skickas till både skola samt registeras via e-tjänsten.)

Välkommen till informationsträff den 22 november 2017

• Åk 4 kl. 18.00

• Åk 7 kl. 19.00

 Plats: Rosenborgskolans matsal

Bild på Södertälje idrottsklasser

Södertälje idrottsklasser

Telefon: 08-523 061 61 E-post: sodertaljeidrottsklasser@sodertalje.se