Södertälje musikklasser

Alla som går i årskurs 3 eller 6 kan söka till Södertälje musikklasser, som finns på Rosenborgsenheten. I musikklasserna får grundskoleelever i årskurs 4–9 en utökad och fördjupad musikundervisning.

Vad är musikklasserna?

I Södertälje musikklasser sjunger vi väldigt mycket, eftersom vår huvudinriktning är körsång. Vi jobbar mycket med rösten som ett instrument där körsången är metodiken för att utveckla varje elevs sångröst, förmåga till inlyssning och att tillsammans sjunga i flera stämmor. Utöver detta får man som elev träna instrumentspel, bl a gitarr och keyboard och spela i band och lära sig mycket annat om musik. Vi sjunger och spelar alla möjliga genrer och stilar.

Undervisningen i musik sker i helklass. För enskild instrumentundervisning hänvisar vi till Kulturskolan. Vi följer läroplanen för grundskolan men schemat är anpassat för att ge plats åt mer musik. Vi har minst fyra musiktimmar per vecka. Man får delta i konserter av olika slag, såsom körkonserter och musikcaféer. Dessa är obligatoriska och sker oftast kvällstid.

Antagning

Antagning sker genom särskilda prov. Förkunskaper är inte nödvändiga. Vi bedömer elevens musikaliska förmåga genom att pröva rösten och gehöret.

Ansökan

Ansök genom att fylla i och skicka in blanketten. Sista ansökningsdag är den 10 februari 2017.

Bild på Södertälje musikklasser

Södertälje musikklasser

Telefon: 08-523 014 59 E-post: sodertaljemusikklasser@sodertalje.se