Södertälje musikklasser

I musikklasserna får grundskoleelever i årskurs 4–9 en utökad och fördjupad musikundervisning.

Vad är musiksklasserna?

I Södertälje musikklasser sjunger vi mycket, eftersom vår huvudinriktning är körsång.

Vi jobbar med rösten som ett instrument där körsången är metodiken för att utveckla varje elevs sångröst, förmåga till inlyssning och att sjunga tillsammans i flera stämmor. Dessutom får man som elev träna instrumentspel, t ex gitarr och keyboard och lära sig mycket annat om musik. 

Forskningen visar tydligt på sambandet att när man regelbundet sjunger och spelar instrument påverkas måendet positivt, både fysiskt och psykiskt. Det är fantastiskt språkutvecklande att sjunga och att spela instrument från tidig ålder tränar barnets kognitiva förmågor, t ex att arbetsminne och koncentrationsförmåga stärks vilket man har nytta av i all inlärning oavsett ämne.

Undervisningen i musik sker i helklass. För enskild instrumentundervisning hänvisar vi till Kulturskolan. Vi följer läroplanen för grundskolan men schemat är anpassat för att ge plats åt mer musik varje vecka. Utöver lektionerna har vi konserter av olika slag, de ingår i skolarbetet och är obligatoriska. Det är roligt att sjunga och spela tillsammans och att ha konserter är att nå gemensamma mål vilket skapar gemenskap och glädje.

Antagning

Till åk 4 sker inget färdighetsprov men elev och förälder kallas till en kort intervju och samtal.

Till åk 7 genomförs särskilda färdighetsprov.

Kallelse och information om hur de går till skickas ut efter att vi fått in din ansökan, ansök om plats.

Bild på Södertälje musikklasser

Södertälje musikklasser

Telefon: 08-523 014 59 E-post: sodertaljemusikklasser@sodertalje.se