Södertälje musikklasser

Södertälje musikklasser åk 4-9

I Södertälje musikklasser får grundskoleelever i årskurs 4–9 en utökad och fördjupad musikundervisning inom ramen för sin grundskoleperiod.

Att sjunga och spela tillsammans med andra tränar oss människor till respekt för varandra som individer. Det kollektiva musicerandet är dessutom fantastiskt roligt eftersom musik är ett språk som förenar oss. I Södertälje musikklasser sjunger vi mycket, då vår huvudinriktning är körsång. Vi jobbar med flerstämmighet i många olika stilar och genrer, allt från traditionell körmusik till moderna låtar och sånger från olika delar av världen. Det vi tränar på mynnar ut i körkonserter av olika slag, mindre som större, regelbundet under hela läsåret – höst, lucia, jul och vår. Ibland kanske vi gör något musikaliskt projekt ihop med en gästartist eller musiker som kompar oss på scen.

Dessutom får du som elev träna instrumentspel, t ex gitarr, elbas, keyboard och trummor samt lära dig mycket annat om musik. I åk 7-9 får alla elever möjlighet att framträda med egenvalda låtar i band eller med sololåtar på våra fina musikcaféer, totalt fem stycken under högstadieåren.

Undervisningen i musik sker i helklass. För enskild instrumentalundervisning hänvisar vi till Kulturskolan. Vi följer läroplanen för musik i grundskolan och schemat är anpassat för att ge plats åt mer musik varje vecka. I åk 7-9 har du som elev fyra lektionstillfällen under en skolvecka och i åk 4-6 har du musik vid tre tillfällen varje vecka. Utöver lektionerna har vi konserter av olika slag, de ingår i skolarbetet och är obligatoriska. Det är roligt att sjunga och spela tillsammans och att ha konserter är att nå gemensamma mål vilket skapar mening och glädje.

Forskningen visar på en rad positiva effekter när man sjunger och spelar:

  • Du mår bra både fysiskt och psykiskt då det utsöndras må-bra-hormoner i kroppen.
  • Sång utvecklar effektivt ditt språk eftersom det lärs in naturligt genom t ex melodi och rytm   
  • Sång stärker ditt immunförsvar.
  • Instrumentspel från tidig ålder tränar dina kognitiva förmågor, t ex arbetsminne och koncentrationsförmåga som ger effekter i all inlärning oavsett ämne.
  • Att musicera tillsammans skapar vi-känsla.

Till åk 4-6 sker inget färdighetsprov men vi förväntar oss ett intresse för sång och musik så att du som elev ska få utvecklas individuellt och kan bidra till en positiv och utvecklande musikalisk miljö ihop med övriga musikprofilelever. När du går i åk 6 gör du ditt färdighetsprov inför åk 7 för att bli antagen till högstadiet.

Till åk 7-9 genomförs särskilda färdighetsprov där ditt gehör och din sångförmåga prövas. Du ska sjunga en obligatorisk sång och välja en egen valfri sång. Under provet genomförs också gehörsövningar, som du ska härma, som du inte behöver förbereda. En kort intervju för att höra om ditt intresse och din motivation ingår också.

Hur söker jag?

För att bli antagen till Södertäljes musikklasser åk 4-6 ansöker du om skolbyte via kommunens e-tjänst. Ansökan via e-tjänsten kan tidigast skickas in 4 månader innan önskat startdatum.

För att söka till musikprofil i åk 7-9 behöver du:

  • Ha ett brinnande intresse för musik
  • Klara färdighetsprovet
  • Godkänd ansökan om skolbyte via kommunens e-tjänst. Ansökan via e-tjänsten kan tidigast skickas in 4 månader innan önskat startdatum. (för elever som går på en F-6 skola som ansöker till åk 7 till höstterminen öppnas en separat e-tjänst mellan den 1-31 januari).

Färdighetsprovet äger rum i januari 2021.

Ansökan till musikprofil sker i två delar. Du ansöker först om att få göra ett färdighetsprov direkt till Rosenborgsskolan. Sedan ansöker du om skolbyte/val via kommunens e-tjänst.

För att göra en ansökan om färdighetsprov fyller du i blanketten nedan och mailar den till sodertaljemusikklasser@sodertalje.se

Det går även bra att lämna blanketten på Rosenborgskolans expedition eller posta blanketten till

Rosenborgskolan

Erik Dahlbergs väg 9

152 40 Södertälje

För er som går på en F-6 skola måste vi mottagit din ansökan om färdighetsprov senast den 30 november 2020 samt ansökan om skolbyte/val via kommunens e-tjänst sök period 1-31 januari.

Varmt välkommen att söka till oss!

Bild på Södertälje musikklasser

Södertälje musikklasser

Telefon: 08-523 014 59 E-post: sodertaljemusikklasser@sodertalje.se