Soldalaskolan

Skolan är en F–9 skola med cirka 600 elever. År 7–9 är placerad i tillfälliga lokaler på Torekällgymnasiet i väntan på utbyggnad av skolan.

Tre till fyra mentorer ansvarar för en årskurs på cirka 60 elever. Skolbarnomsorgen F–3 är placerad i skolans lokaler och klubbverksamheten för år 4–6 har sin verksamhet på Västergårds fritidscenter. Vi har kurator, skolsköterska och studie/yrkesvägledare som tillsammans med skolledning, specialpedagog och speciallärare bildar skolans Elevhälsa.

Våra elever i årskurs 7-9 har tillgång till skolbibliotek och de yngre elever har tillgång till böcker i avvaktan på tillbygganden av skolan som är inflyttningsklar VT 18.

Skolan har tillagningskök på båda enheterna, de yngre äter i sina hemvisten och år 7-9 i en matsal.