Soldalaskolan

Soldalaskolan har idag ca 600 elever från förskoleklass till åk 9.

På skolan arbetar idag ca 90 personer. Skolans pedagoger, elevhälsoteamet, administration och vaktmästerit arbetar ständigt för att erbjuda våra elever en lärorik och utvecklande skolgång.