Fritids

Fritids:

Våra öppettider 6.30-17.30

Vänstersvängen: tel 08-523 018 23

Rondellen: 08-523 036 59

Högersvängen: 08-523 023 54

Förskoleklass: 08-523 032 15

Klubben: 08-523 022 74