Vår profil

Verksamhetsidé "Lust och kreativitet"

  • Eleverna på Soldalaskolan kommer att aktivt arbeta med flera sätt att uttrycka sig på, vilket skapar fler möjligheter att lära.
  • De ska få möta en varierad undervisning och verksamhet.
  • Samtliga elever kommer att möta och medverka i aktiviteter med kulturell inriktning. Det ska synas på skolan vad som händer i undervisningen och verksamheten.

Så arbetar vi

Vi arbetar ämnesövergripande främst mellan praktiska och teoretiska ämnen för att skapa helheter för eleverna.

De yngre eleverna dansar med danspedagog från Kulturskolan, de erbjuds även att delta i projektet El Sistema för att lära sig spela klassisk musik.

År 4-6 är med i Skapande skola och de äldre eleverna år 7-9 kan välja estetiska ämnen som tillval i samarbete med Wendela Hebbe gymnasiet.

I NO-undervisningen för de yngre har vi ett samarbete med Tom Tit och NTA. 

Lärarna samarbetar nära varandra för att utveckla undervisningen så att varje elev blir sedd.

Vår fritidspersonal är i klass på förmiddagen för att komplettera lärarna med sin kreativa kompetens för att sedan möta upp eleverna på eftermiddagen.

Rastverksamheten bedrivs av två fritidspersonal för att eleverna ska få tillgång till en lustfylld och varierad rast.