Stålhamraskolan

KOMMUNAL Stålhamraskolan är en F–6-skola med svenska klasser, integrerad grundsärskola och finska klasser. Vi arbetar målmedvetet med varje elevs kunskapsutveckling och sociala utveckling.

 

Dagens skolmat