Stålhamraskolan

Stålhamraskolan är en F-6-skola med cirka 320 elever, här finns även en grundsärskola och en kommunal liten undervisningsgrupp

Skolan hittar du i hjärtat av Saltskog, nära belägen vid Scania och med härliga skogsområden runt knuten.

Stålhamraskolan verkar i en mångkulturell miljö och har förmånen att få arbeta med människor från många olika länder, vilket ger skolan en enorm dynamik. Vi arbetar för en trygg skolmiljö under lektioner, raster och fritidstid. På rasterna har vi på skolan en organiserad verksamhet som drivs av pedagoger och elever. Det bidrar till en bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö under hela dagen. På skolan har vi hög måluppfyllelse och satsar stort, tillsammans med våra förstelärare, att utveckla undervisningen i matematik och svenska.

Kontakt

Expedition

Simon Deniz

08-523 017 70

stalhamraskolan@sodertalje.se

 

Skolledning

Rektor

Johan Bråthen

08-523 017 93

johan.brathen@sodertalje.se

 

Administrativ chef

Airi Asplund

08- 523 047 02

airi.asplund@sodertalje.se

 

Fritidshem

08-523 018 30

 

Fritidsklubb

08-523 019 94

 

Elevhälsa

Skolkurator

Anna Wargclou

08-523 026 69

anna.wargclou@sodertalje.se

 

Skolsköterska

Jenni Bärsund

08-523 019 27

jenni.barsund@sodertalje.se

 

Vaktmästeri

Firas Makadsi

08-523 019 42

firas.makadsi@sodertalje.se