Bibliotek

”Skolbiblioteket ska vara en mötesplats för alla med en verksamhet som i både ord och bild stödjer och utvecklar alla elevers lärande”

Skolbiblioteket erbjuder media i olika format. Vi har ca 7000 böcker, skönlitteratur, facklitteratur och läromedel. Vi har också datorer och läsplattor för informationssök.

Biblioteket stödjer läsutvecklingen genom bl.a. bokutlåning och erbjudande om Legimuskonton. Vissa klasser har lektionstid i biblioteket enligt schema. 

Biblioteket fungerar också som pedagogisk resurs för pedagoger.

Öppettider för lån för alla:

Mån – Fre 8.15 – 9.30

Du kan söka efter böcker om du följer denna länk:

https://surf.cicero-suite.com/institution/CSE-1239

Är min dörr öppen är Ni alltid välkomna in!

Marie Blomqvist Ahlin tel. 08 - 52301994