Fritids

  • Fritids, tel 08-523 018 30

Ordinarie öppettider: kl 06.15-17.30

Fritids är ett komplement till förskoleklassen och skolan för att göra det möjligt för föräldrar att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Fritids ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.