Läsårstider Stålhamraskolan

Stålhamraskolans läsårstider är samma som på övriga kommunala grundskolor i Södertälje. Det tillkommer dock studiedagar som kan variera mellan de olika skolorna.

Höstterminen 2020

14 augusti

Studiedag (fritids stängt)

17 augusti 

Skolstart enligt schema (fritids öppet för barn med skolbarnomsorg efter skoldagen)

22 september

Studiedag (fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga)

15 oktober

Halv studiedag (fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn slutar 12.00)

Vecka 44
(26-30 oktober)

Höstlov
Fritids öppet 26-30 oktober för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga)

9 december

Halv studiedag (fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn slutar 12.00)

18 december

Terminsavslutning

21-23 december

Fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga

24-25 december

Julledigt (fritids stängt)

28-30 december

Fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga

31 dec – 1 januari 2020

Nyårsledigt (fritids stängt)

   

Reservation för förändringar av studiedagar

 

Vårterminen 2021

4-5 januari 2021

Fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga

6 januari

Trettondagen (fritids stängt)

7 januari

Studiedag (fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga)

8 januari

Studiedag (fritids stängt för planering)

11 januari 2021

Skolstart vårtermin enligt schema

Vecka 9
(1-5 mars)

Studiedag (fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga)

9 mars 

Studiedag (fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga)

15 mars – 21 maj (v 11-20)

Provperiod Nationella Prov, årskurs 3

29 mars

Halv studiedag, skolan slutar kl. 12 (fritids öppet grundskola, fritids stängt em särskola)

2 och 5 april

Röda helgdagar (fritids stängt)

Vecka 14

6-9 april

Påsklov

Fritids öppet 6-9 april för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga)

3 maj 

Studiedag (fritids öppet grundskola, fritids stängt em särskola)

13 maj

Röd helgdag (fritids stängt)

14 maj

Lovdag (fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn är lediga)

18 maj

Halv studiedag (fritids öppet för barn med skolbarnomsorg, övriga barn slutar 12.00)

10 juni

Stålhamraskolans dag!

11 juni

Skolavslutning!

Reservation för förändringar av studiedagar

 

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021: 17 augusti-22 december 2021

Vårterminen 2022: 11 januari-10 juni 2022