Läsårstider

Uppgifter om skolans egna studiedagar samt de kommungemensamma läsårstiderna.

Kalendarium för vårterminen 2020

Stålhamraskolan

 

07 januari                        Lovdag (studiedag för all personal) fritids stängt

08 januari                        Lovdag (studiedag för lärare)

09 januari                      Elevstart enligt schema

12 februari                       Lovdag (studiedag för lärare)*

24 febr.-28 febr.                Lov (vecka 9)

05 mars                           Lovdag (studiedag för lärare)

16 mars                           ½ lovdag efter kl. 12.00

06 april-10 april                Lov (vecka 15)

19 maj                             ½ lovdag efter kl.12.00

22 maj                             Lovdag

09 juni                             Skolavslutning

 

*Särskolans personal i Södertälje kommer att ha studiedag den 12 februari, fritids stängt.