Läsårstider

Uppgifter om skolans egna studiedagar samt de kommungemensamma läsårstiderna.

Höstterminen 2019

12 augusti - Stdiedag för all personal, fritidshemmen stängda

15 augusti - Elevstart kl. 08.15 vid flaggstången på skolgården, skoldagen avslutas kl. 13.00

19 september - Lovdag (studiedag för lärare, skolan stängd för alla elever men fritids öppet förutom grundsärskolans)

15 oktober - ½ Lovdag efter kl 12.00

28 oktober - Lovdag (studiedag för lärare, fritidshemmen öppna)

29 oktober - Lovdag (studiedag för lärare, fritidshemmen öppna)

30 oktober - Lovdag (studiedag för lärare, fritidshemmen öppna)

31 oktober - Lovdag (fritidshemmen öppna)

01 November - Lovdag (fritidshemmen öppna)

20 november - (studiedag för lärare, skolan stängd för alla elever men fritids öppet förutom grundsärskolans))

05 december - ½ Lovdag efter kl 12.00 (fritidshemmen öppna)

20 december - Julavslutning t.o.m lunch (fritidshemmen öppna)

Övriga lediga dagar:
Röda dagar 2 november (Allhelgonadagen)