Tavestaskolan

Tavestaskolan är en F–5-skola med 380 elever och tillhörande fritidshem, samt klubbenverksamhet. På skolan arbetar 50 medarbetare som är organiserade i 4 arbetslag.

Välkommen till oss!  

Vi har gångavstånd till pendeltågen och nära till Järna centrum med naturen inpå knuten.  

Skolledningen består av en rektor, en biträdande rektorer och en administrativ chef. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoarbete som består av skolledning, speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och till vår hjälp har vi även en skolpsykolog/ resurscentrum. 

Skolans vision  

Elevens skoldag präglas av en aktiv och kreativ arbetsmiljö där närsamhället är en naturlig del av skolarbetet. Studiemotiverade elever där arbetet präglas av samarbetet mellan elever, pedagoger och där ämnena men även klasserna samverkar. Det ämnesövergripande och klassöverskridande arbetssättet bidrar till att ge en inspirerande studiemiljö vilket leder till att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas.  

Eleverna är delaktiga och ansvarstagande i sin egen utbildning och utvecklas från sina egna förutsättningar inom klassens ram. Skolan ser vårdnadshavarna som en tillgång i att eleverna lyckas och dessa bjuds in till skolan flera gånger under året för att ta del av vad eleverna arbetat med och skapat.  

Dagens skolmat på Tavestaskolan