Fritids

Här finns information om Tavestaskolans fritids

Tavestaskolans fritidshem 

Våra tre hemvister 

Solen  

08-523 033 65   

Vinden  

08-523 033 73    

Vattnet  

08-523 033 67    

Fritidshemmets uppdrag 

Vårt uppdrag är att erbjuda en verksamhet där eleverna känner sig trygga samtidigt som den är rolig, spännande och intresseväckande. En viktig uppgift för fritidshemmets är att utveckla barnens självkänsla och identitet. Verksamheten ska sträva efter att tillgodose den enskilda elevens behov i relation till gruppen som helhet. 

Vad innebär fritidshemspedagogik? 

  • Demokratisk kultur 
  • Balans mellan fri och styrd verksamhet 
  • Mångsidigt innehåll 
  • Egna val 
  • Lek 
  • Upplevelsebaserad kunskap 

En dag på fritids kan se ut så här: 

13:00  Fritids börjar. Inne eller utevistelse 

13:30 Mellanmål 

14:00 Utevistelse- t ex pedagogledda aktiviteter, fri lek, bollek på multiplan, musik och dans, cykla, måla, skolgårdsspel, hästhoppning, parkour, kojbygge, hoppa hopprep osv 

15:30 Inneaktiviteter på respektive hemvist.  

16:25 Samling och övergång till stängningshemviste Solen 

18:00  Fritids stänger 

 

Allmän information om Fritids 

Fritidsverksamheten är belagd med avgift och är frivillig. Fritidshem är till för barn mellan 6–9 år. Fritidsklubben är till för barn mellan 10–13 år. För att ta del av skolbarnomsorgen på fritidshem eller fritidsklubb måste vårdnadshavarna göra en ansökan hos Barnomsorgen på Södertälje kommun. 

Läs mer här om hur du ansöker om plats på fritidshem eller fritidsklubb! 

Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till  

Mail: malin.lyngsie@sodertalje.se  

Det går också bra att komma i kontakt med fritids per telefon: 08-523 035 30 

Öppettider 

Fritidshemmet är öppet helgfria måndagar–fredagar. 

Morgonfritids kl 06.00-08:10 (Skolstart) 

Fritidsverksamhet 13:00/13:30-18.00 

Sjukanmälan 

Sjukanmälan görs i V-klass förutom på loven. Då ringer du som vårdnadshavare innan klockan 8:00 till Solen 08- 523 033 65, därefter till respektive hemvist. 

Följ och gilla gärna vår facebook-sida Tavestaskolan i Järna 😊 

 

Viktiga datum gällande Tavestaskolans fritidshem

Höstterminen 2019

Ku-dag 9/8, 14/8, 19/9 och 20/11 - Fritids öppet

Ku-dag 12/8 och 13/8 - Fritids stängt

Höstlov v 44 - Fritids öppet

Jullov 23/12-8/1 – Fritids är stängt dessa dagar under jullovet 24/12, 25/12, 26/12, 31/1, 1/1, 7/1
 

Vårterminen 2020

Ku-dag 9/8, 14/8, 19/9 och 20/11 - Fritids öppet

Ku-dag 7/1 och 19/6 - Fritids stängt

Sportlov vecka 9 - Fritids öppet

Påsklov 6-13/4 - Fritids är stängt dessa dagar under påsklovet 10/4, 13/4

Lovdagar 22/5 – Fritids öppet

Lovdagar 1/5, 21/5 – Fritids stängt