Skolhälsovård

Skolhälsovården är en fortsättning på Barnavårdscentralens verksamhet. Skolhälsovården är frivillig och kostnadsfri. Vi har tystnadsplikt. Vårt uppdrag är att bevara och förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Våra arbetsuppgifter är bl.a

-att ha hälsobesök

-att utföra vaccinationer

-att ha öppen mottagning

-att hjälpa elever i behov av särskilt stöd

-att delta i skolans elevvårdande arbete

-att samarbeta med elever, vårdnadshavare och skolpersonal

 

Skolsköterska

Arbetstider på Tavestaskolan är:

Tisdag-torsdag 8-16

Fredagar 8-12

 

Skolläkaren 

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

 

 

Skolsköterska 
Christina Koernig
08-523 033 74
christina.koernig@sodertalje.se