Fritids

Vallaskolans fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn från förskoleklass och upp till år 3. Fritidshemmet är integrerad med förskoleklass och den obligatoriska skolan. Vi har även klubbverksamhet för barn upp till 13 år.

Vallaskolans fritidshem och klubbenverksamhet består av verksamhet på Rödvalla, men utnyttjar även andra lokaler samt vår närmiljö.

Meningsfull fritid

Vi ger barnen en meningsfull fritid när

  • barnen får stora möjligheter till lek i olika miljöer, inne och ute
  • barnen tränar sin fantasi och kreativitet
  • vi låter barnen prova på många olika aktiviteter
  • vi utgår ifrån barnens egna intressen och behov.