Personal Vallaskolan

Kontaktuppgifter för Vallaskolan:

Skolledning

Rektor Ulrika Hamber Videfors
tel 08-523 038 22
ulrika.hamber-videfors@sodertalje.se

Skolhälsa

Elevhälsan består av skolledning, skolsköterskan, kurator och speciallärare. Gruppen träffas en gång i veckan för att bland annat arbeta med främjande och förebyggande aktiviteter för att få elever att lyckas.

Skolsköterska Anette Demner
tel 08-523 038 20 (mån-tor)
anette.demner@sodertalje.se

Kurator Sumar Kolli
tel 08-523 067 10
sumar.kolli@sodertalje.se

Speciallärare Camilla Nisserud
camilla.nisserud@sodertalje.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan under skoldagar och lov görs via Lärplattformen.

Fritids Katthult/förskoleklass-år 1:  08-523 026 29

Fritids Bullerbyn/år 2-3 samt Klubben: tel 08-523 037 89