Personal Vallaskolan

Kontaktuppgifter för Vallaskolan:

Expedition

Skoladministratör Annika Åberg 08-523 028 22
mån till tors kl 07:30-13:00
vallaskolan@sodertalje.se

Vaktmästare Leif Axelsson 08-523 033 70
leif.axelsson@sodertalje.se  

Verksamhet

Personalrum 08-523 038 23
Förskoleklass samt fritids 08–523 038 26 
Fritids, Bullerbyn 08-523 067 08 

Köket 08-523 038 25

Skolhälsa

Elevhälsan består av skolledning, skolsköterskan, kurator och speciallärare. Gruppen träffas en gång i veckan för att bland annat arbeta med främjande och förebyggande aktiviteter för att få elever att lyckas.

Skolsköterska Anette Demner tel 08-523 038 20
anette.demner@sodertalje.se

Kurator Sumar Kolli
tel 08-523 067 10
sumar.kolli@sodertalje.se

Speciallärare Camilla Nisserud
camilla.nisserud@sodertalje.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan under skoldagar görs via Lärplattformen.

Sjukanmäla på lov görs direkt till Fritidsavdelningen.

Fritids Katthult/förskoleklass:  

Fritids Bullerbyn/år 1-3 samt Klubben: tel 08-523 067 08