Personal Vallaskolan

Kontaktuppgifter för Vallaskolan:

Expedition

Skoladministratör Annika Åberg 08-523 028 22
mån till tors kl 07:30-13:00
vallaskolan@sodertalje.se

Vaktmästare Leif Axelsson 08-523 033 70
leif.axelsson@sodertalje.se  

Verksamhet

Personalrum 08-523 038 23
Förskoleklass samt fritids 08–523 038 26 
Fritids, Bullerbyn 08-523 067 08 

Köket 08-523 038 25

Skolledningen på Vallaskolan

Rektor Ulrika Hamber Videfors tel 08-523 038 22
ulrika.hamber-videfors@sodertalje.se

Biträdande rektor Malin Eriksson tel 08-523 038 21
malin.a.eriksson@sodertalje.se

Elevhälsan på Vallaskolan

Elevhälsan består av skolledningen, skolsköterska, kurator och speciallärare. Gruppen träffas en gång i månaden för att stärka arbetet med elever och arbeta med att främja arbetet med att få alla elever att nå så långt som möjligt.

Skolsköterska Anette Demner tel 08-523 038 20
anette.demner@sodertalje.se

Kurator Madeleine Fridlund tel 08-523 067 10
madeleine.fridlund@sodertalje.se

Skolhälsa

Elevhälsan består av skolledning, skolsköterskan, kurator och speciallärare. Gruppen träffas en gång i veckan för att bland annat arbeta med främjande och förebyggande aktiviteter för att få elever att lyckas.

Skolsköterska Anette Demner tel 08-523 038 20
anette.demner@sodertalje.se

Kurator Madeleine Fridlund tel 08-523 067 10
madeleine.fridlund@sodertalje.se

Speciallärare Camilla Nisserud
camilla.nisserud@sodertalje.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan under skoldagar görs via Lärplattformen.

Sjukanmäla på lov görs direkt till Fritidsavdelningen.

Fritids Katthult/förskoleklass:  

Fritids Bullerbyn/år 1-3 samt Klubben: tel 08-523 067 08